VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Kennisbijeenkomst ICO Geothermie, hoe doen we het samen?

maandag 27 september 2021

 
Tijd
14:00 tot 16:30 uur
Locatie
Online
 

Aardwarmte, hoe doen we het samen?

We hebben de mond vol over participatie bij aardwarmteprojecten. Desondanks zitten woningcorporaties en natuur- en milieuorganisaties niet goed aan tafel en voelen burgers zich vaak buitengesloten. Hoe komt dit toch? Waarom vinden we het zo cruciaal om belanghebbenden goed te betrekken terwijl allerlei groepen zich niet geïnformeerd en bovenal niet uitgenodigd voelen om mee te denken? Dit dilemma is onderwerp van de tweede kennisbijeenkomst van ICO Aardwarmte op 27 september 2021, 14.00 – 16.30 uur.

Deze bijeenkomst is het vervolg op de ICO-Kennisbijeenkomst van 21 juni 2021. Toen lichtten Josja Veraart (directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht), Bram Lipsch (directeur van woningcorporatie Jutphaas Wonen uit Nieuwegein), Frank Schoof (Projectmanager versnelling aardwarmte Metropool Regio Amsterdam) en Coert Fossen (bestuurslid Groninger Bodem Beweging) hun belangen bij geothermie toe. Zij vertelden welke informatiebehoefte én welke zorgen ze hebben.

Op 27 september praten sleutelfiguren op het terrein van de winning van aardwarmte verder over de vragen en zorgen van de gasten op de eerste bijeenkomst. Hoe betrekken we burgers op een zorgvuldige manier bij geothermie? Hoe gaan we om met schade, leefbaarheid en gezondheid? Welke rol spelen woningcorporaties? Welke consequenties heeft geothermie voor natuur en milieu? Hoe werken alle partijen slim samen?

 

Aanmelden via:

https://ico-aardwarmte.nl/aanmeldformulier-bijeenkomst-aardwarmte/

Gasten aan tafel

  • Annie van de Pas / Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties Nederland
  • Ruud Cino / Ministerie van Economische zaken en Klimaat, manager directie Warmte en Ondergrond
  • Jeroen Pepers / Algemeen directeur Aedes, vereniging van woningcorporaties
  • Herman Exalto / Programmamanager Geo-energie, Energie Beheer Nederland
  • en een aantal gasten waar we nu nog mee in gesprek zijn

Gespreksleider is Johan Simon, Specialist publieke betrokkenheid en kernlid ICO Aardwarmte.