VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NSG-online sessie: Aanvaardbaar geluidniveau

woensdag 19 januari 2022

 
Tijd
start om 09:30 uur
 

NSG-bijeenkomst over een aanvaardbaar geluidniveau voor installaties, projecten en plannen

Op 19 januari 2022 organiseren wij een online NSG-bijeenkomst

Door een aantal recente uitspraken zijn de standaardgeluidsnormen niet meer goed genoeg om de woon- en leefomgeving te beschermen. Als het nu gaat om het realiseren van windparken of een kleine woonwijk en moet goed gekeken worden of de geluidsnormen wel voldoende bescherming bieden. Hierbij is het van groot belang dat goed gekeken wordt naar de aanvaardbaarheid en cumulatie.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de divers aspecten.

Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de middag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over de problematiek en hoe het inzichtelijk gemaakt kan worden en natuurlijk wat kan eraan gedaan worden. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Doelgroep

Geluidsdeskundigen, Juristen omgevingsrecht, Ruimtelijke ordenaars, Stedenbouwers, Gezondheidsmedewerkers, Bestuurders, Politici, e.d.

 

Kosten, aanmelden, meer info

VVM-leden kunnen met korting deelnemen>>

Kosten: € 100,- | NSG-donateurs € 75,--

Meer informatie & aanmelden: nsg.nl