VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Circular Economy Lab 16: Marktacceptatie - Hoe normen transitie naar circulaire economie versnellen

dinsdag 20 juni 2017

 
Tijd
19:30 tot 22:30 uur
Locatie
Academiegebouw, Utrecht
E-mail
 

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Omgekeerd geldt dat als we de bestaande normen onderdeel willen laten zijn van een circulaire economie, we deze voor een deel moeten aanpassen. Ook is de ontwikkeling van nieuwe normen die passen bij de circulaire economie noodzakelijk. Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Het doel van deze bijeenkomst is om de rol en bijdrage van normalisatie in een vroeg stadium te agenderen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te kunnen versnellen. Het 16e Circular Economy Lab draait dan ook om de volgende vraag: Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

De discussie wordt gevoerd aan de hand van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord, met als voorbeeld het Betonakkoord. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) op dinsdag 20 juni in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

Voertaal: Nederlands | Deelname: gratis, maar wel aanmelden | Voor het programma, aanmelden en meer informatie: klik hier.