VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

PAS op de plaats....en nu?

woensdag 28 juni 2017

 
Tijd
14:00 tot 17:00 uur
Locatie
Raadzaal, Pietershof, Achter Sint Pieter 200, Utrecht
 

Eind 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State negen zaken behandeld over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een van de kernvragen waar de Afdeling zich in deze zaken over heeft gebogen, is of de PAS houdbaar is in het licht van artikel 6 Habitatrichtlijn. De Afdeling staat op het punt hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Tijdens deze studiemiddag hoort u vier deskundigen over de werking van de PAS, de uitspraken van de ABRvS en de prejudiciële vragen. Wat zijn de gevolgen van de uitspraken en de prejudiciële vragen voor de tussenperiode tot aan het arrest van het HvJ? Wat gebeurt er als de PAS onderuit gaat?