VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging IenM mer-dag 2017

dinsdag 10 oktober 2017

 
Locatie
Hilversum
 

Met genoegen nodig ik u uit om deel te nemen aan de tweejaarlijkse IenM mer-dag, dè landelijke dag voor planvorming en milieueffectrapportage. Op deze dag gaan we met u op zoek naar de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. Wat betekenen veranderingen in wetgeving voor de planvormingspraktijk en voor de inzet van het instrument mer? Wat is nodig om aan te sluiten bij de veranderende omgeving zodat m.e.r. haar meerwaarde blijft houden?

Frisse wind voor en door mer
De Omgevingswet komt eraan en binnenkort wordt de wetswijzing n.a.v. de gewijzigde EUrichtlijn mer van kracht. Ook nieuwe thema’s als klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie krijgen steeds meer aandacht. Daarnaast verandert het krachtenveld; de rol van de overheid verandert, nieuwe vormen van samenwerking (zoals co-creatie) komen op en vroegtijdige (burger)participatie speelt een steeds grotere rol.

Deze ontwikkelingen geven kansen voor het instrument mer. Kansen om te herpositioneren en meerwaarde in te brengen in de planvorming. Mer is immers het instrument dat gericht is op een integrale benadering van thema’s van de fysieke leefomgeving. Maar mer moet ook meebewegen en inspelen op de komende veranderingen. Dat vergt een vernieuwende, kritische en frisse blik op het werkveld.

Programma
Het programma is nog volop in ontwikkeling. Gedurende de dag gaan we in werksessies in op kernvragen zoals:
• Wat is de meerwaarde van mer voor plannen en projecten onder de Omgevingswet?
• Wat betekenen opkomende thema’s (klimaatadaptatie, gezondheid) voor mer/MER?
• Gaan nieuwe samenwerkingsvormen (zoals co-creatie) samen met mer/MER?

Ook nemen we u mee in de actualiteiten en casuïstiek rondom planvorming en mer. Denk aan actuele jurisprudentie, Omgevingswet en mer en actuele handreikingen. Na de werksessies volgt een verrassende afsluiting en een netwerkborrel. Deze dag wordt met medewerking van de Commissie m.e.r. en de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) georganiseerd.

Save the date
Mis deze inspirerende dag niet en noteer de datum alvast in uw agenda. De definitieve uitnodiging en het programma volgen vanaf juni per e-mail waarna inschrijving voor de dag mogelijk is. Wilt u de voorbereiding actief volgen, kijk dan geregeld op LinkedIn groep Milieueffectrapportage.

Voor vragen kunt u terecht op IenMmerdag2017@RWS.nl