VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Op 29 september: Laagfrequent geluid. Waar staan we en hoe verder?

vrijdag 29 september 2017

 
Tijd
11:00 tot 16:30 uur
Locatie
Amersfoort (Amershof)
 

Laagfrequent geluid (LFG) ontregelt het leven van veel Nederlanders en veroorzaakt aanzienlijke gezondheidsschade. De bronnen van laagfrequent geluid zijn lastig te meten en soms blijft het helemaal onduidelijk waardoor de overlast veroorzaakt wordt. De afgelopen jaren heeft de vereniging Leefmilieu de meldingen van LFG in kaart gebracht, en meegewerkt aan initiatieven om laagfrequent geluid te meten. Ook is samengewerkt met anderen zoals de Stichting Laagfrequent Geluid en het RIVM. Het probleem is beslist nog niet opgelost, maar er zijn wel stappen gezet. Op 29 september willen we de stand van zaken op een rijtje zetten in het ochtenddeel van het programma en ’s middags in kleinere groepen met elkaar doorpraten over mogelijke vervolgstappen.

In ieder geval zal aan de orde komen hoe een meting van laagfrequent geluid in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden zijn om zelf te meten. De richtlijn van de GGD over LFG zal toegelicht worden en er zal ingegaan worden op de in kaart gebrachte meldingen. Veel mensen die geconfronteerd zijn met de overlast van laagfrequent geluid leggen een hele weg af in de aanpak van hun probleem. Wij gaan ervan uit dat we in het middagdeel al die inbreng goed kunnen gebruiken om vast te stellen hoe we samen het beste verder kunnen. Door de financiële ondersteuning van het voormalige Meldpunt Gezondheid en Milieu kan deze bijeenkomst (inclusief lunch) kosteloos georganiseerd worden voor maximaal 70 deelnemers. Meld u tijdig aan als u deel wilt nemen. Wij sturen u dan een bevestiging. 

Datum: vrijdag 29 september 2017
Plaats: Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort (op loopafstand van station)
Tijd: 11:00 – 16:30u
Opgave: mail naam van de deelnemer(s) naar burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang: gratis