VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Studiedag ‘Hoe biodivers is jouw stad?’

donderdag 8 februari 2018

 
Tijd
10:00 tot 16:30 uur
Locatie
Gemeente Breda
 


Op 8 februari 2018 organiseert de Werkgroep Stedelijke Ecologie een studiedag over biodiversiteit en dan met name het meten van biodiversiteit in de stad. Er bestaan verschillende meetnetten en methoden voor het meten van de voor- of achteruitgang van soorten en/of voor biodiversiteit. Welke meetnetten en methoden zijn geschikt om in de stad te gebruiken en zijn steden op die wijze onderling te vergelijken?

Meer informatie: Groene CoE's. Aanmelden: a.vander.veen@lelystad.nl

Tijdens deze studiedag proberen we daar een duidelijker beeld van te krijgen. In de ochtend zullen een aantal methoden gepresenteerd worden en in de middag zullen we de verschillende methoden met elkaar onder de loep nemen.

Programma

  • Inleiding biodiversiteitsplan Breda, door de gemeente Breda
  • EU Biodiversiteitsdoelen voor jouw stad – Hans van den Heuvel (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).
  • Meten biodiversiteit in urbaan gebied, stand van zaken - Jan Schoppers (Sovon)
  • Handleiding City Biodiversity Index (casus Utrecht) - Martina Wildenburg & Hanneke van ‘t Veen (Stichting Advident)
  • Citizen science, bruikbaar als meetnet? - Jeroen van der Brugge (Naturalis Science Center)
  • Discussie over verschillende meetnetten en bruikbaarheid in de stad onder leiding van Koos Biesmeijer (Naturalis Biodiversity Center).

De studiedag zal gehouden worden bij de gemeente Breda op 8 februari 2018 van 10.00u – 16.30u. De deelname is gratis, er is mogelijkheid op eigen kosten een lunch te gebruiken. Opgave voor de studiedag, het programma (wordt een week voor de studiedag verzonden) en eventueel gebruik van de lunch bij Arjan van der Veen, a.vander.veen@lelystad.nl. Het maximaal aantal deelnemers is 35.