VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu - Samenwerken aan schoon water

vrijdag 16 februari 2018

 
Tijd
13:15 tot 16:30 uur
Locatie
Provinciehuis Drenthe | Assen
 

Bestrijdingsmiddelen in het milieu

Samenwerken aan schoon water

In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied.  Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben.

In dit kader organiseren wij, Natuur en Milieufederatie Drenthe, samen met Women Engage for a Common Future (WECF) het symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu – Samenwerken aan schoon water. Tijdens het symposium informeren wij u over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Drentse water. Ook delen toxicologen Henk Tennekes en Martin van den Berg hun kennis over de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor mens en natuur. Maar doel is vooral met elkaar in gesprek te gaan over hoe we gezamenlijk kunnen werken aan het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik en de verbetering van de waterkwaliteit. En vooral: welke rol kan een ieder, provincie, waterschap, waterleidingbedrijf, boer én burger, daarbij spelen?

Toegang is gratis.

Meer info

Uitnodiging

Aanmelden