VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Nationale Geluidshinderdag: 'Geluid en transformatie; De opgave voor de gemeenten!'

dinsdag 27 maart 2018

 
Tijd
08:30 tot 16:30 uur
Locatie
De Eenhoorn, Regardz | Amersfoort
 

Geluid en transformatie: De opgave voor de gemeenten!

De ruimte in stedelijk en landelijk gebied wordt steeds schaarser, maar de opgave voor gemeenten om meer woningen te bouwen neemt toe! Deze uitdaging (of spagaat) vraagt om andere, innovatieve oplossingen, waarbij kwaliteit en gezondheid centraal staan. Een gezonde, ruimtelijke, afweging waarbij geluid een van de bepalende milieufactoren is.

Steekwoorden die hierbij horen: Goede ruimtelijke ordening en milieu, Wonen en werken, Transitie kantoren, Oprukkende woningbouw, Geluidsruimte, Geluidszone, Milieuzonering, Verdichting en Inbreiding!

Kortom een behoorlijke opgave!

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag 2018 heeft een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal beantwoorden. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van Erik van Heijningen(dagvoorzitter/discussieleider).

Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshinderdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties. 

Doelgroep
Alle beroepshalve bij de opgave in het stedelijk gebied betrokken personen. Dit zijn o.a. geluid adviseurs, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk, planologen, het (georganiseerde) bedrijfsleven (zoals bouwers en projectontwikkelaars), woningbouwcoöperaties, GGD’s, onderzoekers, adviseurs.

 

Kosten: €380,-. VVM-leden krijgen 10% korting als 'donateur'.

Meer informatie: NSG. Aanmelden: NSG.

Donateurscode (na inloggen: vvm)