VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VMR Actualiteitendag 2018

donderdag 22 maart 2018

 
Tijd
09:30 tot 16:00 uur
Locatie
Geertekerk, Utrecht
 

Tijdens deze VMR Actualiteitendag hoort u 13 deskundige sprekers over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht. Aan de orde komen de actualiteiten in het bestuurs(proces)recht, de Wabo en omgevingsvergunning voor milieu, de Richtlijn Industriële Emissies, de invoeringswet Omgevingswet, de milieueffectrapportage en jurisprudentie over het waterrecht. Daarnaast ook bijdragen over luchtkwaliteit, geluid, afval, natuurbescherming, externe veiligheid. Bijzondere onderwerpen zijn dit jaar de stralingsbescherming en de regelgeving rondom de veehouderij en de gezondheid van omwonenden.

Kosten: € 450. VVM-leden krijgen 10% korting, vermelden bij aanmelding!