VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

KNW VOORJAARSCONGRES - STRESS DOOR KLIMAATVERANDERING

vrijdag 20 april 2018

 
Tijd
10:00 tot 17:00 uur
Locatie
Muntgebouw | Utrecht
 

Gemeenten moeten mbv stresstesten de risico’s - en benodigde maatregelen - van klimaatverandering in kaart brengen. Veel partijen zijn daarbij betrokken, een integrale aanpak is vereist. Hoe voer je een goede dialoog over de juiste maatregelen om stad en platteland klimaatbestendig te maken? Tijdens KNW Voorjaarscongres 2018 komen partijen samen rondom dit actuele thema.

Stress door klimaatverandering - hoe voer je de juiste dialoog?

Vanaf volgend jaar wordt elke gemeente geacht een stresstest te doen om inzicht te krijgen in de risico’s van klimaatverandering. Wat zijn de gevolgen bij extreme buien, extreme droogte en extreme hitte? Welke maatregelen zijn nodig om schade aan de mens en zijn omgeving te beperken? Wie is waarvoor verantwoordelijk, en wie is wanneer aan zet? Zijn burger en professional zich al voldoende bewust van de gevolgen, en realiseren zij zich al dat actie nodig is?

Duidelijk is dat een integrale aanpak is vereist, en dat bestuurlijke drukte verlammend kan werken. Het testen van de klimaatstressbestendigheid en het anticiperen op de gevolgen, vraagt om een dialoog en inzicht in basisprincipes.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaplan is opgebouwd volgens 7 ambities. Het kennisportaal biedt hulpmiddelen aan om werk te maken van deze ambities.

Geen normen, maar ambities

KNW voorjaar2018bTijdens het KNW Voorjaarscongres gaan we de dialoog aan - onder het motto 'geen normen, maar ambities' - met de vele spelers die samen bepalen hoe we gezamenlijk stad en platteland klimaatbestendig kunnen maken. Betrokken partijen zijn oa woningcorporaties, Bouwend Nederland, gemeenten, waterschappen, rijk, stedenbouwkundigen en planologen, planeconomen en verzekeraars.

Kosten:

KNW-leden 295 euro; studentleden 25 euro; 65+ leden 75 euro; niet-leden 395 euro