VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Masterclasses Duurzaam Onderwijs 2018/2019

woensdag 14 november 2018

 
Vervolgdata
woensdag 12 december 2018, woensdag 23 januari 2019, woensdag 20 maart 2019, woensdag 17 april 2019
Inschrijfperiode
donderdag 1 maart 2018 t/m vrijdag 15 juni 2018
Locatie
Centraal in het land
Aantal deelnemers
maximaal 1
 

sdg-quality-edudcationDe Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Duurzame PABO is mede uitvoerder van de UNESCO Sustainable Development Goals (SDG’s) in Nederland.

De masterclasses worden georganiseerd door Duurzame PABO i.s.m. VVM sectie Natuur- en Milieueducatie

Samen met basisscholen en pabo’s willen we werken aan duurzaam onderwijs voor de toekomst. Outdoor education – leren buiten de school en in de natuur - speelt hierbij een belangrijke rol. Duurzame PABO heeft met natuurorganisaties, pabo’s, basisscholen en andere partners veel ervaring opgedaan met outdoor education. Als didactiek wordt onderzoekend en ontwerpend leren gehanteerd.

Centrale doelstelling

De deelnemers voorzien van een theoretisch kader én praktische tools met betrekking tot de sustainable development goals, duurzaam onderwijs en outdoor education. We werken aan kwalitatief onderwijs gericht op duurzaamheid.

Doelgroep

De masterclass is ontwikkeld voor pabo-docenten, leerkrachten, natuur- en milieueducatieprofessionals en NME ontwikkelaars. Na de masterclasss weet je wat duurzaam onderwijs is, heb je voldoende kennis en verdiepingsmateriaal en kun je in de eigen beroepspraktijk (beter) aan de slag.

Info

  • 5 woensdagmiddagen centraal in het land: 14 november, 12 december, 23 januari, 20 maart en 17 april.
  • Minimaal twee van de bijeenkomsten in het buitengebied (met veldopdrachten).
  • Opzet van de bijeenkomsten: telkens plenaire start (en terugkoppeling naar vorige bijeenkomst). Daarna in groepjes werken aan een casus. Veel ruimte voor ‘samen leren’ en ‘leren van elkaar’.
  • Prijs: € 300,- per deelnemer (cursusmateriaal inbegrepen). Betaling vooraf te voldoen. Geen restitutie (wel mogelijkheid om deelname door te geven aan ander persoon). VVM-leden krijgen €50,- korting (en betalen €250,-)
  • Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers. Bij 8-12 deelnemers: één trainer, bij 12-16 deelnemers: twee trainers.
  • Facultatief (niet bij de prijs inbegrepen): twee terugkombijeenkomsten, na zes en twaalf maanden, in verband met intervisie rond implementatie.
  • Schrijf je hier in

Uitgangspunten

  • Werken vanuit het relevante competentiemodellen duurzaamheid.
  • Werken aan realisering van SDG 4: Goed onderwijs, met name 4.7: ‘Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waar-dering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling’.
  • Aansluiten bij de overige 16 SDG’s. De masterclass ondersteunt ontwikkelingen ten aanzien van SDG’s 4, 16 en 17; inhouden van de overige komen exemplarisch aan bod.