VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Netwerkdag Medicijnresten in het Milieu

maandag 1 oktober 2018

 
Tijd
09:00 tot 17:30 uur
Locatie
RIVM Bilthoven
 

 

Netwerkdag Medicijnresten in het Milieu

Luisteren – meepraten – leren van elkaar- netwerken

Het thema ‘medicijnresten in het milieu’ is de afgelopen periode met de ketenaanpak, een uitvoeringsprogramma, de Delta-Aanpak met kennisimpuls en verschillende pilots en onderzoeksprojecten in een stroomversnelling geraakt.

Het RIVM organiseert op 1 oktober 2018 een netwerkdag, bedoeld voor iedereen die bij dit onderwerp betrokken is.

Voor meer informatie een aanmelden klik hier.