VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Workshop Evaluatie NEN 5744 voor monsterneming van grondwater

dinsdag 26 juni 2018

 
Tijd
13:00 tot 16:00 uur
Locatie
Den Bosch
 

Monsterneming van grondwater’ is in 2011 aangepast. Een evaluatie is van belang. Het uitgangspunt voor de workshop is erachter te komen hoe de norm in de praktijk functioneert. Biedt de norm voldoende handvatten om in Nederland goed en vergelijkbaar bodemonderzoek uit te voeren? Wat zijn de ervaringen van de veldwerker zelf?

De workshop wordt op 26 juni 2018 van 13:00 – 16:00 uur gehouden in het Provinciehuis Noord-Brabant onder leiding van dagvoorzitter Ewoud van den Berg (afdelingshoofd Natuur, Water en Milieu bij Provincie Noord-Brabant). Om tot een goed beeld te komen van het functioneren van de norm, wordt de participatie van alle betrokkenen in de keten zeer gewaardeerd. Veldwerkers, adviseurs, bevoegd gezag en certificerende instellingen worden dan ook van harte uitgenodigd om hun ervaringen met de normsubcommissie ‘Veldwerk – Monsterneming’ te delen.

NEN 5744 beschrijft de monsterneming van grondwater in het kader van bodemonderzoek gericht op chemische parameters. De methodiek in de huidige editie kent ten opzichte van zijn voorganger een aantal nieuwe onderdelen, zoals het gecontroleerd voorpompen en het meten van de troebelheid. In de workshop wordt teruggeblikt op de keuzes die tijdens de laatste herziening zijn gemaakt. Daarna wordt een discussie gefaciliteerd waarin de deelnemers hun ervaringen met de norm als ook mogelijke wensen tot aanpassing kunnen inbrengen. De workshop wordt afgesloten met een netwerkborrel

Aanmelden

Het programma inzien en aanmelden kan via NEN Evenementen.
Ter voorbereiding op de workshop vragen wij u om alvast een mening te vormen over onderstaande stappen in het proces rondom de monstername, welke als leidraad zullen dienen tijdens de interactieve middagsessie:

  • Voorbereiding op de meetsituatie;
  • Veldwerk;
  • Advies;
  • Beoordeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of de workshop kunt u terecht bij Ted den Heijer, NEN Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 116 of e-mail mm.[antispam].@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Veldwerk - monsterneming' beheert nationale normdocumenten en levert inbreng in Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisatiegremia op het gebied van milieuhygiënisch onderzoek in water, grond en waterbodem. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar mm.[antispam].@nen.nl.