VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Juridisch Café over Afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven

donderdag 15 november 2018

 
Tijd
16:30 tot 20:00 uur
Inschrijfperiode
dinsdag 28 augustus 2018 t/m woensdag 14 november 2018
Locatie
VVM Bureau
 

Bij het verlenen van een milieuvergunning dient het bevoegd gezag het energieverbruik van een bedrijf te beoordelen. Hoofdregel is dat een bedrijf verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen die in minder dan vijf jaar zijn terug te verdienen. Het Klimaatakkoord zet in op energiebesparing. Om hier handen en voeten aan te geven, wil de rijksoverheid de naleving en handhaving van de bestaande regelgeving stimuleren. Twee deskundige sprekers lichten toe welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om op de naleving van de verplichting tot energiebesparing toe te zien.

Meer info