VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Weten van Water, Leven met Water!

woensdag 24 oktober 2018

 
Tijd
09:00 tot 17:00 uur
Locatie
Arnhem
 

Locatie: Gelderse provinciehuis, Arnhem
Kosten: geen

Inloop 9.00 u, start programma 9.30 u, lunch 12.30 u
start werksessies 13.30 u, communicatie voor planvorming 16.00 u, netwerken bij een drankje 16.30 u - 17.00 u

Laat water voortdurend bindend element zijn....
20 maart 2019 verkiezingen waterschaps- en provinciebesturen!

Doel van de dag:
Kennis delen over water. De donut-economie (Kate Raworth en de duurzaamheidsdoelen  SDG's betrekken. Bewust omgaan met water, kennis maken met Buen vivir, locale democratie. Aangeven welke richting het op kan bij de komende waterschapsverkiezingen en in de vernieuwde provinciebesturen, de eerste kamer.  
Het beantwoorden van vragen, zoals: Voldoet de Kaderrichtlijn water? Hoe betrekken we kinderen?  Meedenken  over nodige plannen en uitvoering.  Wat betekent  een Unesco Geopark?  Blijven we antropocentrisch  de mens centraal stellen of komt biocentrisme in beeld?  
 
Meer informatie zie www.blauwvuur.nu of bel 0315-341052
 
Aanmelden kan bij Lies Visscher (Verbond voor duurzame ontwikkeling, Leven met de Aarde) door een mail met uw gegevens te zenden aan levenmetwater@outlook.com.