VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Conferentie Circulair Bouwen - Bureau de Helling

vrijdag 16 november 2018

 
Tijd
13:00 tot 18:00 uur
Locatie
Amsterdam
 

Hoe kunnen lokale, provinciale en nationale politici circulair bouwen aanjagen? Daarover gaat de conferentie Circulair Bouwen op vrijdag 16 november in Circl, het circulair paviljoen op de Amsterdamse Zuidas. Tot de sprekers behoren Cécile van Oppen (Copper8, Transitieteam Circulaire Bouweconomie), Ton Bastein (TNO), Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks), Marieke van Doorninck (wethouder Amsterdam), Stefan van Uffelen (Betonakkoord, Madaster) en Erik Koremans (New Horizon Urban Mining).

De conferentie wordt georganiseerd door Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, en Milieunetwerk GroenLinks.

De conferentie duurt van 13 tot 18 uur. Het adres van Circl is Gustav Mahlerplein 1B, Amsterdam.

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa de helft van het grondstoffenverbruik en 40% van het afval in Nederland. Gebouwen zijn met 35% de grootste bron van CO2-uitstoot. Als we een circulaire economie willen, die zuinig is op grondstoffen, geen afval of vervuiling meer produceert en op schone energie draait, moet er een grote slag gemaakt worden in de bouw.

Nederland wil circulair zijn in 2050. We moeten dus anders gaan ontwerpen, bouwen, verbouwen en slopen. Dit vormt een uitdaging voor de bouwsector, maar ook voor overheden. Gelukkig zijn er inspirerende voorbeelden, zoals het circulair paviljoen Circl op de Amsterdamse Zuidas (zie foto). Dit is dan ook de locatie voor de conferentie over circulair bouwen van Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks.

Tijdens deze conferentie onderzoeken we de mogelijkheden voor lokale, provinciale en nationale politici om circulair bouwen aan te jagen, in samenhang met de energietransitie. Circulair bouwen belooft niet alleen een besparing op grondstoffen en afval, maar ook op CO2-uitstoot.

Tevens werpen we een blik op de toekomst: als Nederland in 2050 circulair is, zoals regering en Kamer willen, hoe bouwen en wonen we dan?

Programma

12.30u
ontvangst

13.00u
welkom door dagvoorzitter Nienke Homan

13.05u
openingstoespraak door Marieke van Doorninck

13.15u
presentatie Transitieagenda Circulaire Bouweconomie en toekomstschets door Cécile van Oppen

13.35u
presentatie klimaatwinst van circulair bouwen door Ton Bastein

13.50u
reactie door Suzanne Kröger

14.00u
4 parallelle workshops:

* Circulair ontwerpen en urban mining - met Jos de Krieger en Erik Koremans o.l.v. Astrid Kockelkoren

* Milieuwinst van circulair bouwen - met Suzanne de Vos en Stefan van Uffelen o.l.v. Jasper Groen

* Gemeentelijke instrumenten voor circulair bouwen - met Jeroen van der Waal en Wim Beelen o.l.v. Paul Smeulders

* Klimaatakkoord: impuls voor aardgasvrije wijken? - met Tom van der Lee en Cora-Yfke Sikkema o.l.v. Titia van Leeuwen

15.30u
pauze

16.00u
presentatie aanbevelingen workshops en paneldiscussie - met Cécile van Oppen, Ton Bastein, Suzanne Kröger en John Nederstigt

17.00u
circulair lab: bouwen en wonen in 2050 - met Suzanne Kröger, Cécile van Oppen, Ton Bastein en Willem Böttger

18.00u
borrel

Kosten: vrijwillige bijdrage.
Aanmelden via: https://bureaudehelling.nl/webform/aanmeldingsformulier-conferentie-circulair-bouwen