VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Circular Economy Lab 19: De metaalketen sluiten

woensdag 12 december 2018

 
Tijd
19:30 tot 22:30 uur
Locatie
Utrecht
 

Op 12 december 2018 organiseert Utrecht Sustainability Institute & Amsterdam Economic Board een bijeenkomst met als onderwerp "Circular Economy Lab 19: De metaalketen sluiten"

19:30-22:30
Academiegebouw, Domplein 29 Utrecht

Wat kunnen we op korte en langere termijn doen om hoogwaardige metaalstromen te krijgen en de metaalketen in Nederland te sluiten? En welke stromen komen hiervoor het eerste in aanmerking?

Nederland exporteert het gros van haar metaalresten. Zo verlaat zeker 82% van al het staalschroot in onze economie het land. Meer dan de helft hiervan gaat naar de hoogste bieders buiten Europa, zoals Turkije, VS, Marokko en Bangladesh waar het gerecycled wordt. De manier waarop dit gebeurt is vanuit sociaal en milieutechnisch oogpunt niet altijd transparant. Laten we kansen liggen voor recycling en hergebruik van metalen in Nederland?

De Transitieagenda Circulaire Maakindustrie van de Rijksoverheid noemt het sluiten van de metaalketen als één van zijn primaire doelstellingen. De prijzen van primaire grondstoffen blijven stijgen. Door binnenlandse metaalresten beschikbaar te maken voor de Nederlandse staal- en maakindustrie, krijgt de sector toegang tot een meer beheersbare, betaalbare bron van ijzer, zink, koper en andere waardevolle metalen. Bovendien is een gesloten metaalketen een bron van CO2-reductie: productie van basismetalen uit schroot kost tot 75% minder energie dan uit ertsen. Het sluiten van metaalketens is dus goed voor de concurrentiepositie van onze staal- en maakindustrie en voor het klimaat. Om dit mogelijk te maken, is een constante stroom van schonere, bruikbare metaalresten nodig.

Meer informatie & aanmelden: https://www.usi.nl/nl/actueel/agenda/circular-economy-lab-19-de-metaalketen-sluiten