VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NSG - Nationale geluidshinderdag 2019: Geluid van bedrijven

dinsdag 2 april 2019

 
Tijd
08:30 tot 16:00 uur
Locatie
De Eenhoorn, Regardz, Amersfoort
 

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert de Nationale geluidshinderdag met als thema: Geluid van bedrijven - Huidige wetgeving en de toekomst met de omgevingswet op dinsdag, 2 april 2019 (De Eenhoorn, Regardz, Amersfoort).

De komende jaren gaat er veel wijzigen in de milieuwet- en regelgeving. Zo treedt in 2021 de Omgevingswet in werking en wordt het kader voor een zogeheten goede ruimtelijke ordening gewijzigd. 
Nog niet alles is duidelijk, daarom organiseren wij deze dag om meer helderheid te geven en om mee te discussiëren in de toekomstige wet- en regelgeving. 

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag 2019 heeft een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal beantwoorden. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van een dagvoorzitter/discussieleider.

Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshinderdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties. 

 

Tijdens de bijeenkomst wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

VVM-leden kunnen met korting deelnemen>>

Meer informatie & aanmelden: nsg.nl