VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Provero Congres 2019

donderdag 23 mei 2019

 
Tijd
09:00 tot 18:00 uur
Locatie
Ede
 

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt.

 

Het Provero Congres bestaat uit een gevarieerd en inhoudelijk programma. De 16 workshops zijn divers van opzet en zullen zowel beginners als gevorderden aanspreken. Laat u inspireren door sprekers die -net als u- bezig zijn om zich maximaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Zij richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie en dienstverlening. Al met al, een congres dat u niet mag missen.

Kosten:

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van Vereniging BWT, DataLand, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Vereniging Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 95,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 199,00 exclusief BTW.