VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Symposium 'Sleutels tot succes bij klimaatadaptatie'

donderdag 23 mei 2019

 
Tijd
12:00 tot 17:00 uur
Locatie
SWECO, de Bilt
 

Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een strategie uitgerold om vanuit het 'weten, willen, werken' principe toe te werken naar maatregelen die gevolgen van klimaatverandering aanpakken, en de samenleving weerbaarder maken voor die gevolgen. Op dit moment wordt op veel plaatsen de stresstest uitgevoerd, en vervolgens de risicodialoog, als opstap naar een strategie om maatregelen uit te voeren.

 

Met dit symposium wordt vanuit reeds bewezen projecten samen gezocht naar wat de sleutels zijn tot succes. Wie moeten we betrekken? Welke kennis is nodig? Hoeveel tijd neem je voor de dialoog?

Uit een recente inventarisatie voor DPRA is gebleken dat Dé Risicodialoog niet bestaat, dus de verwachting is ook dat Dé aanpak niet bestaat. Dit symposium kan elkaar stimuleren met 'sleutels tot succes', zodat we met elkaar steeds beter in staat zijn om aan de slag te gaan met klimaatverandering.

 

Aan de hand van voorbeeldprojecten wordt het proces besproken, het bereikte resultaat en vooral ook welke 'sleutels tot succes' voor anderen interessant zijn. Dit symposium richt zich dus niet op het voeren van een risicodialoog of het uitvoeren van een stresstest, maar op succesvol uitgevoerde projecten.

Kosten:

KNW-leden gratis, niet-leden €75,-

VVM leden betalen €35,- vermeld dat je VVM-lid bent bij het opmerkingenveld.

Aanmelden: https://knw1.typeform.com/to/LGsLQD