VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NSG: Luchtvaart en geluid

donderdag 27 juni 2019

 
Tijd
09:15 tot 17:30 uur
Locatie
Regardz De Eenhoorn, Amersfoort
 

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging.

 

Het aspect geluid speelt hierin een zeer belangrijke rol. Want wat gaan al deze veranderingen voor de omwonenden, de overheden en de luchthavens betekenen rondom het aspect van geluidhinder? Wat is daarbij de rol van de politiek, de ruimtelijke ordening en hoe is dat te sturen.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de divers aspecten.

 

Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de dag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over het geluid van de luchtvaart tussen beroepshalve bij het onderwerp betrokkenen. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Kosten, aanmelden, meer info

VVM-leden kunnen met korting deelnemen>>

Meer informatie & aanmelden: nsg.nl