VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

IenW m.e.r.-dag: Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen

donderdag 31 oktober 2019

 
Tijd
09:00 tot 17:30 uur
Locatie
Prodentfabriek, Amersfoort
 

Vooraankondiging IenW m.e.r.-dag 2019

Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen

Donderdag 31 oktober 2019, 09.00 tot 17.00 uur, Prodentfabriek, Amersfoort

 

De tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag vindt dit jaar plaats op 31 oktober te Amersfoort. De dag staat in het teken van de grote opgaven waar Nederland voor staat, de rol van m.e.r. daarbij en de kenmerken van een sterk MER(k).

Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen

In Nederland staan we voor grote en complexe opgaven rondom energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. In een omgeving waar steeds meer sprake is van tegengeluid en verschillen in perceptie. Waarin de betrouwbaarheid van besluitvorming, uitgevoerde onderzoeken en kwaliteit en onafhankelijkheid van m.e.r. steeds vaker in twijfel wordt getrokken. Ook staat de Omgevingswet voor de deur. Flexibiliteit, integraliteit, participatie en transparantie worden steeds belangrijker. Hiermee is en wordt volop geëxperimenteerd, óók in relatie tot m.e.r.


Om met elkaar in dit krachtenveld een goede rol te kunnen blijven spelen is een sterk MER vereist: onafhankelijk, begrijpelijk, kwalitatief goed en ondersteunend aan besluitvorming. Een MER dat invulling geeft aan actuele thema’s met aandacht voor innovatie. Maar vooral: goed gepositioneerd in het planvormingsproces.

 

Op de IenW m.e.r.-dag gaan we met jou in gesprek over wat een sterk MER is, nu en morgen onder de Omgevingswet, en hoe we m.e.r. kunnen neerzetten als een sterk MER(k).

Programma

Gedurende de dag vinden in drie rondes verschillende praktische en interactieve werksessies plaats, waarin de verschillende facetten van een sterk MER(k) voor vandaag en over morgen aan bod komen. Het programma is volop in ontwikkeling. Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen, zijn:

  • Kwaliteit en kwaliteitsborging
  • Monitoring en m.e.r.
  • Participatie en toegankelijkheid voor de burger
  • MER voor omgevingsvisies en omgevingsplannen

We nemen je mee in de actualiteit en casuïstiek rondom planvorming en m.e.r. Denk aan actuele jurisprudentie, m.e.r.-beoordeling en een basismodule Omgevingswet en m.e.r.

 

Na de werksessies volgt een inspirerende afsluiting en een borrel met ruime mogelijkheid tot netwerken.

 

De definitieve uitnodiging en het programma volgen in juni per e-mail. Als je belangstelling hebt kun je je email sturen naar mer-dag@rws.nl, dan krijg je een definitieve uitnodiging.
Verspreid deze vooraankondiging gerust binnen jouw netwerk. Neem vooral ook jouw jongere collega mee.

 

Mis deze inspirerende dag niet en noteer de datum alvast in jouw agenda!