VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Slotbijeenkomst Bio P2G

woensdag 26 juni 2019

 
Tijd
10:00 tot 15:00 uur
Locatie
Energy Barn, Groningen
 

Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen is grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit én hergebruik van CO2 nodig. Het opslaan van overtollige zon- en windenergie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Hanzehogeschool Groningen heeft hier de afgelopen vier jaren onderzoek naar gedaan en nieuwe inzichten in een oud proces opgedaan.

Onder leiding van Hanzehogeschool Groningen is samen met universiteiten en bedrijven onderzocht hoe we duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen opslaan in de vorm van een oude bekende: methaan (aardgas). Het mooie hierbij is dat in dit proces kooldioxide wordt hergebruikt. Hoe het werkt? Zogenaamde oer-bacteriën eten groene waterstof (opgewerkt uit duurzame elektriciteit) en kooldioxide uit biomassa op en zetten dit om in methaan.

Tijdens de slotbijeenkomst Bio P2G krijgt u nieuwe inzichten in een oud proces. U krijgt ook een beeld van de rol die biologisch methaan in onze toekomstige lokale energiesystemen kan krijgen.

 

Programma slotbijeenkomst BioP2G

10.00 – 10.30 uur       Inloop
10.30 – 12.00 uur       Context voor Biologische methanisering:

  • Inleiding door Jan Peter Nap
  • Rol van groengas in het Nederlandse energiesysteem: Ruud Paap (GroenGasNL)
  • CO2 landschap: Petrus Postma (Bloc)
  • Energie/CO2 in Europese context (t.b.d.)

12.00 – 13.30 uur       Lunch met mogelijkheid tot rondleiding EnTranCe
13.30 – 14.30 uur       Verdieping in de resultaten van het BioP2G project

  • Technisch (Folkert Faber/Gert Hofstede, Hanze UAS)
  • Economisch (Jan Bekkering, Hanze UAS)
  • Toepasbaarheid (Jort Langerak DMT, Gerard Martinus Gasterra)
  • Innovatie (Jeroen Tideman, Bioclear Earth)
  • Wrap-up project (Jan Peter Nap, Hanze UAS)

14.30 – 15.00 uur       Discussie o.l.v. moderator Charles van Santvoord over de implicaties van de resultaten toepasbaarheid en toekomst van biologische methanisering
15.00 – 16.00 uur       Netwerkborrel