VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NSG - themabijeenkomst 'Geluid en een goede ruimtelijke ordening'

donderdag 19 september 2019

 
Tijd
12:00 tot 17:30 uur
Locatie
S2M, Amsersfoort
 

Geluid en een goede ruimtelijke ordening

NSG-themabijeenkomst

Datum: 19 september, 12:00 - 17:30
Locatie: S2M, Amersfoort
Kosten: €295,- | NSG-donateurs € 255,-

VVM-leden kunnen met korting deelnemen>>

Meer info: https://nsg.nl/nl/geluid_en_een_goede_ruimtelijke_ordening

Aanmelden: https://nsg.nl/nl/nsg-middagenformulier 

 

 

Het aspect geluid in relatie met de hinder is volop in het nieuws. Bij bijna alle ruimtelijke plannen speelt het aspect geluid een belangrijke rol. Soms als veroorzaker van geluid (zoals bij de aanleg van wegen of de realisatie van bedrijven) en soms als ontvanger van geluid (bij de realisatie van bijvoorbeeld woningen of onderwijs). Geluid kan hinderlijk zijn en effect hebben op het welzijn. Maar geluid is ook vaak leuk of noodzakelijk. 

Belangrijk bij geluid is het dynamische karakter. Dit verschilt per geluidsbron. Denk daarbij aan: muziek, ruis van een snelweg, een passerende trein of spelende kinderen. Omdat geluid lastig in een eenduidig beoordelingsysteem is te vatten, zijn er veel verschillende wetten en toetsingskaders. Hierbij kom het aspect van "Goed ruimtelijk ordenen" om de hoek en is het van belang goed na te denken over het inrichten van een gebied.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de diverse aspecten. 

Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de dag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over het geluid in relatie met goed ruimtelijk ordenen tussen beroepshalve bij het onderwerp betrokkenen. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Programma:

Het programma in hoofdlijnen ziet er als volgt uit en staat o.l.v. een dagvoorzitter:

12:00 uur

Registratie en ontvangst met een lunch

13:00 uur

De jurisprudentie en rechtspraak rondom Geluid en goed ruimtelijk ordenen, door Daniella Nijman (Halsten advocaten)

13:30 uur


Ruimtelijke akoestisch ontwerpen en stad en milieu

- De technische analyse, door Erik Willighagen (Alcedo)

- De juridische analyse, door Dorien Cleton (Cleton en com)

14:30 uur Koffie en thee pauze

15:00 uur

Ontwerpen van een akoestisch gunstige indeling, door Renzo Veenstra (RRog stedenbouw en landschap)

15:30 uur

Een voorbeeld uit de praktijk, uitgenodigd een spreker uit de praktijk

16:00 uur

Discussie a.d.h.v. diverse praktijkcasus

16:30 uur

Afsluiting

16:35 uur

Netwerkborrel

17:30 uur

Einde bijeenkomst