VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe (onderzoeks)technieken en -methodieken

dinsdag 12 november 2019

 
Tijd
12:30 tot 16:45 uur
Locatie
Provincie Zuid-Holland
 

Nieuwe (onderzoeks)technieken en -methodieken

Bijeenkomst Platform Bodembeheer

Datum: 12 november, 12:30 - 16:45
Locatie: Provincie Zuid-Holland

Kosten: geen

Meer info en aanmelden: https://www.expertisebodemenondergrond.nl/regiobijeenkomst-technieken-zuid-holland-12-november-2019

 

Op dinsdag 12 november organiseert het Platform Bodembeheer een bijeenkomst over nieuwe (onderzoeks)technieken en -methodieken. Er zijn in de bodemrichtlijn.nl ca. 130 technieken opgenomen met een uitgebreide factsheet. Voor een aantal daarvan zijn kwaliteitsborgingsaspecten geregeld. Voor een aantal nog niet. En dat kan een belemmering zijn om deze toe te passen. Circa 13 jaar geleden heeft de “Alliantie van vrienden” gewerkt aan het gebrek aan acceptatie van nieuwe onderzoekstechnieken. Het idee was een aantal (bewezen) technieken ook in protocollen te zetten. Daarvoor is protocol 2201 opgezet als raamwerk. Toen was er te weinig draagvlak. Maar nu lijkt de tijd er meer rijp voor. Met het project Bodemonderzoek van de toekomst (SIKB) is dit onderwerp weer op de agenda gekomen.

 

We richten ons in deze bijeenkomst op onderzoekstechnieken, zowel in voor het onderzoeken van de chemische bodemkwaliteit, maar ook voor andere “bodemkwaliteiten” zoals draagkracht, bodemdaling, bodemvruchtbaarheid, archeologie, etc.,

 

In deze bijeenkomst willen we:

  • Overzicht geven van onderzoekstechnieken: Wat is er allemaal, waar kunnen we het voor gebruiken (toepassingsgebieden) -> verdere verbetering van zoekfuncties in handboek bodemsaneringstechnieken, bodemvizier etc.
  • Ook willen we inzicht geven en met elkaar bespreken hoe je van ontwikkeling naar implementatie komt. 

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met werken in de grond in een grootstedelijke omgeving. Dus niet alleen voor beleidsmakers of bodemadviseurs, maar juist ook voor stedelijk ontwerpers, beheerders van ondergrondse ruimte en infrastructuur, beheerders van stedelijk groen en water, beheerders van archeologie, trekkers van de Omgevingswet-kerninstrumenten.

Programma: 

 

12:30

Inloop deelnemers

 

13:00

Opening dagvoorzitter

Henk Koster (SIKB)

13:05

Openingspresentatie waarom is dit onderwerp van belang voor PZH

Alex Veldhof (Provincie Zuid-Holland)

13:20

Overzicht acceptatie onderzoekstechnieken

Henk Koster

13:35

Van idee naar implementatie – hoe doe je dat?

Innovatiemanager

13:50

Demozone technieken

Div aanbieders

14:50

Koffie en thee

 

15:10

Uiteen in groepen

Parallelle sessies over het onderwerp via de lijnen ontwikkeling – acceptatie-implementatie

Diverse sprekers

16:30

Plenaire interactieve afsluiting

Dagvoorzitter

16:45

Borrel