VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Online NSG-middag: Zwerfgeluid en hinder van piekgeluid

dinsdag 15 december 2020

 
Tijd
13:00 tot 16:45 uur
Locatie
Online
 

Op 15 december 2020 organiseert NSG een online-NSG-bijeenkomst (middag) over zwerfgeluid en ander geluid dat niet langdurig in de woonomgeving aanwezig is. Met zwerfgeluid bedoelen wij geluid dat bijvoorbeeld afkomstig is van mensen op straat die, al lopend, joelen, schreeuwen en soms langere tijd even stil staan bij woningen en dan veel geluid maken. Zwerfgeluid kan ook een passerende auto zijn met luide muziek, al dan niet met de ramen open. Of een brommer en een motor die langs komen rijden met een sportuitlaat. Deze vorm van geluidsoverlast geeft vooral bij de bewoners van steden en dorpen veel hinder. Het is lastig aan te pakken, er gelden tenslotte nauwelijks regels. Maar er zijn ontwikkelingen.

Naast de langdurige blootstelling aan geluid is er ook geluid dat niet langdurig aanwezig is, maar wel vaak en met regelmaat. Joost Smiers heeft hier in 2010 een essay over geschreven dat is gepubliceerd op o.a. geluidnieuws.nl. In deze essay raakt hij de kern van het probleem van zwerflawaai goed. Met zwerfgeluid bedoelen wij geluid dat bijvoorbeeld afkomstig is van mensen op straat die, al lopend, joelen, schreeuwen en soms langere tijd even stil staan bij woningen en dan veel geluid maken. Zwerfgeluid kan ook een passerende auto zijn met luide muziek, al dan niet met de ramen open. Of een brommer en een motor die langs komen rijden met een sportuitlaat.

Deze vorm van geluidsoverlast geeft vooral bij de bewoners van steden en dorpen veel hinder. Het is lastig aan te pakken, er gelden tenslotte nauwelijks regels. Maar er zijn ontwikkelingen.

Bij deze vorm van geluidshinder zou er ook een vergelijk getrokken kunnen worden met zwerfafval. Dat stoort de meeste mensen heel erg. Maar toch ligt er het nodige langs de weg. Ook hiervoor geldt dat het lastig is aan te pakken!

Misschien zou het effectiever zijn als wij mensen toch wat meer rekenschap houden met onze woon- en leefomgeving.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de divers aspecten.

Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de middag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over de problematiek en hoe het inzichtelijk gemaakt kan worden en natuurlijk wat kan eraan gedaan worden. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Doelgroep

Geluidsdeskundigen, Verkeerskundigen, Ruimtelijke ordenaars, Stedenbouwers, Gezondheidsmedewerkers, Bestuurders, Politici, e.d.

Voorlopig programma

13:00 uur Ontvangst

13:15 uur Zwerfgeluid, Joost Smiers (em. Prof. Politicologie)

13:45 uur Gedragsbeïnvloeding en bewustwording, Tjeerd Andringa (SoundAppraissal / RUG)

14:15 uur Hinder van piekgeluid, Peter van der Geer (Event Acoustics)

14:45 uur Pauze

15:00 uur Akoestische detectie, George Boersma (Munisense) / Peter Wessels (TNO)

15:45 uur Handvatten voor de gemeente op het gebied van beleid en handhaving, Spreker nog niet bekend.

16:15 uur Discussie

16:45 uur Einde bijeenkomst

Kosten, aanmelden, meer info

VVM-leden kunnen met korting deelnemen>>

Kosten: € 100,- | NSG-donateurs € 75,-

Meer informatie & aanmelden: nsg.nl