VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

Contributie 

De VVM kent lidmaatschappen voor verschillende doelgroepen. De contributie is aangepast aan de doelgroep. Zo kunnen studenten, pas-afgestudeerden, partners van leden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden lid worden tegen gereduceerd tarief.

Naast het reguliere persoonlijke lidmaatschap, heeft de VVM een collectief lidmaatschap voor bedrijven en instellingen. Hiervoor gelden speciale voorwaarden. 

Verder bestaat er de mogelijkheid om proeflid te worden.

 

Soort lidmaatschap NL en buitenland*

Contributie 2017

 

*Buitenland standaard zonder verzending papieren tijdschrift

Verzending van het papieren tijdschrift Milieu naar het buitenland is niet automatisch bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor verzending van het papieren tijdschrift Milieu brengen we op jaarbasis €40,- verzendkosten bovenop de contributie in rekening.

 

 

Regulier persoonlijk lidmaatschap 

 

€ 125,-

Studentlidmaatschap

Geldt voor personen die gedurende een (deel van het desbetreffende) kalenderjaar als voltijdstudent zijn ingeschreven aan een dagopleiding voor HBO of universitair onderwijs. Ook geldt het studentlidmaatschap voor studenten die lid zijn van de factulteitsvereniging NouW van de Open Universiteit.

 

* Let op: Voltijdstudenten verbonden aan een onderwijsinstelling met een collectieflidmaatschap ontvangen extra korting. Deze regeling is onder voorbehoud en geldt op dit moment voor: Avans Hogeschool, HAS Den Bosch en Hogeschool Utrecht. 

 

Voor alle studentlidmaatschappen geldt dat men een bewijs van inschrijving moet overleggen.

 

€ 40,-

 

 

 

 

 

 € 20,-*

Recent afgestudeerd lidmaatschap

Voor personen die recent zijn afgestudeerd, tot 2 jaar na afstuderen. Recent afgestudeerden betalen voor VVM activiteiten het studententarief. Te overleggen bewijs: bewijsstuk met datum van afstuderen.

 

€ 80,-

Lidmaatschap voor VUT/gepensioneerde leden

Voor personen die geen betaalde arbeid meer verrichten en een VUT-uitkering of pensioen ontvangen.

 

€ 80,-

Uitkeringsgerechtigd lidmaatschap

Voor personen die geen betaalde arbeid verrichten en een werkloosheidsuitkering ontvangen. Te overleggen bewijs: UWV uitkeringsbeslissing met afgedekt/onleesbaar BSN.

 

€ 80,-

Lidmaatschap voor partners van volbetalende leden

Voor personen waarvan de partner als regulier persoonlijk lid staat geregistreerd.

 

€ 80,-

Proeflidmaatschap

Voor iedereen die een periode van zes maanden het lidmaatschap wil uitproberen.

 

€ 65,-

Collectief lidmaatschap voor instellingen en bedrijven

Dit collectief biedt de mogelijkheid om als werkgever met een groot aantal medewerkers direct te profiteren van het actieve netwerk van milieuprofessionals.

 

Basis jaarbedrag € 500,-

Per werknemer € 100,- (minimaal 2 werknemers)

Voor lidmaatschappen in het buitenland vragen we een bijdrage in de verzendkosten.

Meld u hier direct aan als lid | Wijzig hier uw gegevens | Voorwaarden lidmaatschap | Voordelen lidmaatschap