VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
WWW Invasieve Exoten CC entomolo bic @Wikicommons

De 49 "Europese" exoten: Hoe pakken we ze aan?

Symposium

  t/m 9 juni

Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn voor de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie. Reden voor de Europese Unie om een lijst op te stellen van exotische dieren- en plantensoorten  die bestreden moeten worden. Het symposium ‘De 49 Europese exoten: Hoe pakken we ze aan?’ belicht op 16 juni de kansen voor een effectieve bestrijding.

datum: vrijdag 16 juni 2017
tijd: 13:00-17:00 uur

Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Denk aan de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet en de tijgermug. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken.

Vorige zomer heeft de Europese Unie een lijst van 37 exotische dieren- en plantensoorten  aangenomen die aangepakt moeten worden. Naar verwachting wordt de lijst op 19 juni a.s. uitgebreid met nog eens 12 soorten. Voor deze in totaal 49 soorten geldt dan dat de introductie en vestiging moet worden voorkomen, dat populaties zoveel mogelijk verwijderd moeten worden en – als eliminatie niet meer mogelijk is – dat verdere uitbreiding gestopt wordt. In dit symposium staat de vraag centraal hoe we dit in Nederland gaan aanpakken. Het symposium belicht de mogelijkheden en vormt de aftrap van de Week van de Invasieve Exoten (zie www.wvdie.nl).

Programma

13:00 uur Ontvangst met koffie en thee
13:30 uur Wat zijn invasieve exoten, hoe komen ze hier terecht, welke effecten kunnen ze hebben, wat zijn de uitdagingen bij de aanpak? door Rob Leuven (hoogleraar invasiebiologie aan de Radboud Universiteit)
13:55 uur

Wat betekent de Europese verordening voor Nederland? door Wilfred Reinhold (platform Stop invasieve exoten)
Lijst van 37 soorten, aanvulling met 12 soorten, wat moet er volgens de verordening gebeuren en wat zijn daarbij de deadlines en planning, wat is rol van rijk, provincies, waterbeheerders, terreinbeheerders en anderen bij de aanpak?

14:15 uur De 11 zoogdieren op de lijst van 49 soorten - Maurice La Haye (Zoogdierenvereniging)
14:35 uur De 4 amfibieën, reptielen en vissen op de lijst - Jeroen van Delft (Ravon)
14:50 uur Koffie- en theepauze
15:05 uur De 11 vogels, rivierkreeften, krabben en insecten op de lijst – Wilfred Reinhold (platform Stop invasieve exoten)
15:30 uur De 23 planten op de lijst door - Baudewijn Odé (Floron)
16:00 uur

5 parallelle workshops: workshopleiders zijn de sprekers over het betreffende onderwerp
Verdieping en discussie naar aanleiding van de inleidingen over:
1. De zoogdieren
2. De vogels, rivierkreeften, krabben en insecten
3. De amfibieën, reptielen en vissen
4. De planten
5. Aanpak van invasieve exoten: wat kunnen we leren van Bonaire? door Nikkie van Grinsven (Wageningen University & Research en STINAPA)

16:40 uur Plenaire terugkoppeling van de workshops en afsluiting
17:00 uur Napraten met drankje 
18:00 uur Einde symposium
locatie: The Colour Kitchen, Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH Utrecht
kosten (incl.BTW):

Vroegboektarief t/m 2 juni 2017

Reguliere deelnemers € 62,50
VVM-leden € 32,50
Recent afgestudeerde leden € 9,-
Studentleden € 9,-

Regulier tarief vanaf 3 juni 2017

Reguliere deelnemers € 75,00
VVM-leden € 45,00
Recent afgestudeerde leden € 9,-
Studentleden € 9,-

organisatie:  VVM sectie Biodiversiteit
delen:

Download en verspreid de flyer

Twitter mee via #wvdie

 |  |  

Invasieve Exoten met logo

*  Aanmelden & annuleren

Minder dan een week voor aanvang is aanmelden nog altijd mogelijk, maar wij kunnen dan niet meer garanderen dat alle u relevante informatie ontvangt. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

Verdere informatie

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Wilfred Reinhold van de VVM Sectie Biodiversiteit.