VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Instellingslidmaatschap VVM

Het instellingslidmaatschap biedt de mogelijkheid om als werkgever met een aantal medewerkers direct te profiteren van het actieve netwerk van milieuprofessionals. Let op: medewerkers zijn niet automatisch lid wanneer u een collectief lidmaatschap afsluit. Medewerkers dienen individueel te worden aangemeld als collectieve leden. 

Wat heeft de VVM uw werknemers (die via het collectief lid zijn) te bieden?

 • Tijdschrift Milieu (op papier en/of digitaal, snel en eenvoudig toegang zonder wachtwoord o.b.v. IP-adres)
 • Themabijeenkomsten (gratis of met ledenkorting)
 • De Nationale Milieudag (ledenkorting)
 • Korting op relevante vakbladen, congressen, opleidingen en activiteiten
 • Elektronische ledengids
 • Ledenwebsite, met digitale zoekfunctie ‘leden zoeken leden’
 • Deelname aan een actief netwerk

Voordelen voor de werkgever zijn:

 • Korting op VVM activiteiten voor de aangemelde medewerkers van het instellingslidmaatschap 
 • Korting op een standplaats en andere profileringsmogelijkheden tijdens de milieumarkt die jaarlijks plaatsvindt tijdens de Nationale Milieudag en andere symposia van de VVM, zoals Dag van de Omgevingswet en Geurcongres 
 • Korting op het plaatsen van een advertentie in Milieu en een banner op onze website
 • Gratis vermelding van activiteiten in de maandelijkse VVM Nieuwsbrief (max. vier keer per jaar)
 • Gratis vermelding in de elektronische ledengids
 • Tijdschrift Milieu op papier en digitaal (ook snel en eenvoudig toegang zonder wachtwoord o.b.v. IP-adres)
 • Korting op relevante vakbladen, congressen en opleidingen en activiteiten
 • Ledenwebsite, met digitale zoekfunctie ‘leden zoeken leden’
 • Met korting een vacature plaatsen op onze website.

Kosten

Het instellingslidmaatschap kent jaarlijks een basisbedrag van € 500,-. Daarnaast betaalt u een bedrag per werknemer (minimaal twee) die u als lid aanmeldt (zie onderstaande tabel). 

Aantal werknemers dat u aanmeldt voor een instellingslidmaatschap  

Bedrag in € per werknemer

 Lidmaatschap 1 - 20 

 € 100,-

 Lidmaatschap 21 – 50 

 € 90,-

 Lidmaatschap 51 - 100

 € 80,-

 Lidmaatschap 101 – meer

 € 70,- 

Voorbeeld: De kosten van een instellingslidmaatschap voor twee medewerkers bedragen € 700,- (€ 500,- (basisbedrag) + 2x € 100,- = € 700,-.)

Voorwaarden: 

 • Een instellingslidmaatschap is een lidmaatschap dat wordt aangegaan door een instelling/bedrijf voor haar medewerkers (minimaal 2). 
 • Deze medewerkers genieten dezelfde behandeling als persoonlijke leden.
 • Het instellingslidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.  
 • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk één maand voor het verstrijken van de lidmaatschapsperiode te geschieden.
 • De instelling / het bedrijf geeft aan de VVM door welke werknemers bij het instellingslidmaatschap horen met de bijbehorende adresgegevens.Studenten die studeren aan hogescholen, universiteiten en vakgroepen met een instellingslidmaatschap, kunnen met ingang van 2011 aanspraak maken op het kortingstarief van € 20,- (in plaats van € 40,- voor een regulier studentlidmaatschap).