Dit is een extra editie van de VVM nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van alles wat speelt op en rondom de Nationale Milieudag 2020. Het thema dit jaar is vergezichten.

VVM Nieuwsbrief Extra

 
header-vvm-nieuwsbrief
 

Nationale Milieudag 2020: Vergezichten - Tijd voor keuzes

 

Dit is een extra editie van de VVM nieuwsbrief. Hierin informeren wij u over ons online congres: De Nationale Milieudag: Vergezichten - tijd voor keuzes.

In deze nieuwsbrief:

 • Vergezichten: Tijd voor keuzes
 • Drie vergezichten
 • Sprekers
 • In gesprek
 • Meer te doen bij VVM

Kent u iemand die geïnteresseerd is in dit onderwerp, stuur dan deze nieuwsbrief door.

Ook onze nieuwsbrieven ontvangen? Schrijf u dan hier in.


 

Vergezichten: tijd voor keuzes

Nationale Milieudag dit jaar online op woensdag 24 juni

keuzes-nmd2020web-banner

De Nationale Milieudag 2020 op woensdagochtend 24 juni is een online congres vol actualiteiten. Dit gebeurt onder het motto ‘Vergezichten, tijd voor keuzes’.

Er zijn kosten verbonden aan deelname. Deze vindt u op de website.


Drie vergezichten

Afgelopen jaren zijn er drie vergezichten van Nederland gemaakt:

 • Het College van Rijksadviseurs verbeeldt met Panorama Nederland vanuit een optimistische insteek onze ruimtelijke opgaven;
 • In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk haar opgaven weer;
 • Wageningen Universiteit (WUR) schetst met Nederland in 2120 zelfs een vergezicht van ons land over honderd jaar. 

De coronacrisis roept vragen op over de wereldhandel en onze zelfvoorzienendheid als land. We merken dat niet vliegen en minder rijden direct veel schonere lucht oplevert. En dat thuiswerken op veel punten best goed gaat nu het moet. Wat gaat het voor ons land betekenen als we daar lessen uit trekken door economische ondersteuning te verbinden aan duurzaamheid? Het is de hoogste tijd om juist nu hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Wat betekenen deze crises (stikstof, klimaat, corona) voor de te maken keuzes? Niet die voor 2030 of 2050, maar voor nú! 

De Nationale Milieudag 2020 spiegelt de huidige situatie aan de toekomst en van daaruit denken we na over wat ons nu te doen staat. Doe je mee?


Sprekers

sprekers-nmd2020

Op de online Nationale Milieudag op 24 juni komen de drie opstellers van de vergezichten aan het woord. Wij vragen hen hoe hun visies eruit komen te zien met de coronacrisis zo opdringerig voor zich. Vervolgens vindt daarop reflectie plaats door een aantal betrokkenen die actief zijn in de ontwikkeling van stad en landelijk gebied en in de voedsel- en energietransitie.

Als eerste behandelt Emiel Reiding, directeur NOVI, Ministerie van BZK behandelt deze ochtend de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Vervolgens krijgt Daan Zandbelt, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, het woord. Hij vertelt over Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, dat laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. 

De derde spreker is Tim van Hattum, programmaleider Green Climate Solutions, aan de WUR. Hij neemt een sprong naar Nederland in 2120. Hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit, als je op natuur gebaseerde oplossingen centraal stelt?


In gesprek

V.l.n.r. Margot de Cleen, Kristel Lammers, Bas Rüter, Geert van der Veer, Guus van Laarhoven

Onder leiding van de dagvoorzitter gaan we in gesprek met de sprekers uit het eerste deel over de vragen: hoe verhouden acute crises zich tot vergezichten? Hoe pak je crisis aan en werk je tegelijkertijd aan een duurzame toekomst. Welke keuzes maken we daarbij?

Met reflectie van:

 • Margot de Cleen, Rijkswaterstaat
 • Kristel Lammers, programmadirecteur NP RES, VNG
 • Bas Rüter, directeur Duurzaamheid, Rabobank
 • Geert van der Veer, Stichting Herenboeren NL en Caring Farmers
 • Friesland Campina, 
Bekijk het programma

Meer te doen bij VVM

web-afvalwaterzuivering-cc0-herman-hammer-via-pixabay

17 juni: Vaart zetten achter Energie- & Grondstoffenfabriek en Nieuwe Sanitatie

Winnen wat van waarde is. Dát is het doel van de Energie- en Grondstoffenfabriek en van Nieuwe Sanitatie concepten. Maar hoe groot is de potentie van energie en grondstoffen uit huishoudelijk afvalwater? En wat betekent Circulaire Economie binnen een RWZI of een locaal Sanitatie project op basis van bronscheiding?

Lees meer

web-wasbeer-cc0-nature-pix-via-pixabay

19 juni: Invasieve Exoten

De provincies ontwikkelen momenteel beleid rond invasieve exoten. Wat kunnen we leren van de eerste gepubliceerde plannen? Die vraag vormt de rode draad van de VVM online sessie invasieve exoten op 19 juni, tijdens de week van de invasieve exoten.

Lees meer

web-klaproos-cc0-pascal-laurent-via-pixabay

25 juni: ZZP sessie Vergroot je zichtbaarheid en verzilver je kennis/kunde in Corona-tijd

Wat kun je als ZZP’er doen (en laten) om in deze tijd toch opdrachten te blijven verwerven, ofwel: hoe verzilver jij jouw kennis en kunde in deze tijd. Twee ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen en geven enkele tips.

Lees meer

Congressen najaar / winter

 • Oktober: Dag van de Omgevingswet
 • December: Jaarcongres Relevant
 • 2021: Informatiedag Landelijk Afvalbeheerplan
 • 2021: Geurcongres

 

VVM-agenda

 

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.