vvm-logo-transparant-binnen-cirkel-wit

netwerk van milieuprofessionals

Infosessies ronde B

B1 - Meer weten over BRZO+?

Spreker: Ingrid Kaspori (Rijkswaterstaat - Leefomgeving)

Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van interne en externe veiligheid. Doel is het voorkomen van zware ongevallen bij bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie. BRZO+ is een samenwerking van Inspectie SZW, Brzo-omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Waterkwaliteitsbeheerders, ILT en OM. Sinds 1 september werkt BRZO+ met een programmastructuur. Wilt u meer weten over wat de samenwerking betekent, wat BRZO+ doet en waar u informatie kunt vinden? Schrijf u dan in voor deze sessie.

B2 - Domino-effecten van windturbines op buisleidingen

Spreker: Paul Kassenberg (GasUnie)
Gespreksleider: Simone van Dijk (Royal HaskoningDHV)

Cumulatie van risico’s bij buisleidingen is een onderwerp dat steeds weer naar boven komt drijven: moet dit nu wel of niet? En als je het wilt meenemen, bijvoorbeeld bij plannen voor windmolens, doe je het dan kwalitatief of kwantitatief? In deze informatiesessie gaan wij in op het hoe en waarom van cumulatie van risico’s. Daarnaast wordt ingegaan op de veranderingen vanaf het moment dat buisleiding onder de Omgevingswet vallen.

B3 - GESLOTEN: Mooie veiligheidsmaatregelen

Spreker: Alex de Roos (Provincie Zuid-Holland)

Stedenbouwers en architecten kunnen ons helpen om de leefomgeving veiliger te maken. Liefst zo mooi mogelijk. Allerlei voorbeelden in het land inspireren tot meer creativiteit. Neem het hoofdkantoor van BP op Maasvlakte2. Veiligheid in de klassieke betekenis van het woord is op creatieve wijze in het ontwerp ingepast. Het geheim van de smid zit ‘m in het goed naar elkaar luisteren. Geven ontwerpers en EV-specialisten hier gehoor aan, dan liggen oogstrelende resultaten in het verschiet.

B4 - Ontwerpateliers voor een veilige omgeving

Sprekers: Alet van 't Eind (Ontwerp Veilige Omgeving), Jan Willem Wesselink (Kennislab voor Urbanisme)

Ook zo klaar met vergaderen? Zin om gewoon aan de slag te gaan en samen met collega’s uit te vinden waar de kansen liggen? Dan is het hoog tijd om eens te komen kijken bij een ontwerpatelier van Ontwerp Veilige Omgeving. Een team van stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts schetst binnen een dag ruimtelijke oplossingen voor plekken waar externe veiligheid veel aandacht vraagt. Dit gebeurt samen met lokale stakeholders. Deze sessie geeft een inkijkje in de succesvolle werkwijze.

B5 - Op naar minder risico's op vaarwegen

Spreker: Dimitri van der Heiden (Rijkswaterstaat - Verkeersveiligheid en Veiligheidsmanagement)

Zee, meren, rivieren en kanalen tekenen onze landkaart en zijn belangrijk voor onze economie, infrastructuur en vrijetijdsbesteding. Tegelijkertijd schuilen er op de vaarwegen allerlei risico’s, maar het lijkt erop dat deze onvoldoende bekend zijn. Door onder meer vermindering van het bewustzijn ziet Rijkswaterstaat het aantal ongelukken namelijk weer toenemen. Wat doet RWS als vaarwegbeheerder samen met andere partijen om risico’s in beeld te krijgen en maatregelen te nemen om de onveiligheid te verminderen?

B6 - Schone brandstof met gebruiksaanwijzing

Sprekers: Nils Rosmuller (Instituut Fysieke Veiligheid), Jeroen Keyser (Veiligheidsregio Utrecht)
Gespreksleider: Marco van den Berg (DCMR Milieudienst Rijnmond)

Wat is LNG? Waarom wordt LNG als brandstof gebruikt? Wat zijn de veiligheidsrisico’s? Waar moet ik opletten bij LNG-tankstations? Welke EV-vereisten moeten we in de gaten houden? Kom naar deze deelsessie om van Nils Rosmuller en Jeroen Keyser te vernemen hoe je als bevoegd gezag en veiligheidsadviseur moet omgaan met vergunningaanvragen voor LNG-tankstations.

B7 - Ontwikkelingen rond SAFETI-NL

Spreker: Paul Uijt de Haag (RIVM)

Een nieuwe versie van Safeti-NL komt begin 2017 beschikbaar met nieuwe rekenmodellen: versie 6.54 maakt dan plaats voor versie 8. Voordat deze versie voorgeschreven kan worden in de regelgeving, moeten eerst alle consequenties in kaart worden gebracht. Deze infosessie informeert u over de modelwijzigingen, de uitvoering van het consequentie-onderzoek en over het traject tot het besluit over de invoering van versie 8.

B8 - Basisnet-tool voor Rotterdamse haven

De beschikbare gebruiksruimte voor het transport van gevaarlijke stoffen

Sprekers: Alan Dirks (Havenbedrijf Rotterdam), Refke Gunnewijk (Havenbedrijf Rotterdam), Paul Hofmeijer (Havenbedrijf Rotterdam)
Gespreksleider: Karen van Tol (Royal HaskoningDHV)

Met de wettelijke introductie van het basisnet op 1 april 2015 is een nieuwe randvoorwaarde gecreëerd die doorwerking kan hebben op de toekomstige ontwikkelingen van havens. Voor Havenbedrijf Rotterdam reden om een ‘basisnettool’ te ontwikkelen, die aangeeft of er voldoende gebruiksruimte overblijft voor huidige en toekomstige bedrijven. Daarnaast is een werkwijze uitgewerkt om de actuele stand van het Basisnet Weg en de beschikbare gebruiksruimte op de wegen inzichtelijk te maken, ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de haven. Deze sessie geeft inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en kansen van het basisnet voor de toekomst.