VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Energie

(Co-)voorzitter:   Anthony Voets  |  Eco-Reest BV  |  0528 - 37 39 82  |  steov.a.[antispam].@ecoreest.nl   
(Co-)voorzitter:   Jan-Coen van Elburg  |  Rebel Group  |  010 - 27 55 995  |  grublenav.neocnaj.[antispam].@rebelgroup.com   
Algemeen bestuursleden:   Ed Alofsen  |  APA - Alofsen Partners in Advies   
Dick Biesta   
Ernestine Elkenbracht  |  Quintens   
Pieter Hammingh  |  Planbureau voor de Leefomgeving   
Maarten Meijburg  |  Eemflow Energy   
Babette Porcelijn  |  Studio Babette Porcelijn   
Mark Roelfsema  |  Radboud Universiteit Nijmegen   
Richard Zwiers  |  Duurzaamheid4all   

Sectie Energie zoekt versterking

Sectie Energie is op zoek naar versterking. Wie vindt het leuk om een actieve bijdrage te leveren aan de organisatie van de activiteiten van de sectie? Mensen uit de overheid en (recent afgestudeerde) studenten worden nadrukkelijk verzocht zich te melden. Meer informatie en aanmelden bij de voorzitters van de sectie: Jan Coen van Elburg en Anthony Voets.

Energie en milieu 

Het onderwerp energie en milieu staat al weer jaren in groeiende mate in de schijnwerpers van de publieke en politieke aandacht. En terecht! Energie en milieu staan in directe relatie met elkaar en de toenemende zorg over milieuontwikkelingen rechtvaardigen een toe­nemende focus op de bijdrage die een goed energie­beleid kan leveren.

Doel: bevorderen meningsvorming

De sectie Energie heeft als doelstelling het bevorderen van de meningsvorming op het gebied van (duurzame) energieproductie, (duurzaam) energiegebruik, voorzieningzekerheid, milieukwaliteit, economische efficiency en andere aan energie- en milieu­gerelateerde onderwerpen. De sectie wil de verschillende invalshoeken en meningen tot hun recht te laten komen vanuit een inhoudelijke basis. De sectie wil dit realiseren door het bieden van gelegenheid tot debat en informatie-uitwisseling op een open, praktische en enthousiasmerende wijze.

Activiteiten

De sectie organiseert het Nationale Energiedebat, levert haar bijdrage aan de jaarlijkse Nationale Milieudag, organiseert energie gerelateerde bedrijfsbezoeken e.d. Ook organiseren we regelmatig meer laagdrempelige “energiecafés”.

Bestuur

Het bestuur van de sectie Energie bestaat uit vrijwilligers uit bedrijfsleven, (semi)overheid en onderzoeksinstituten die zo het brede speelveld binnen de energiesector bestrijken. Sinds 2008 komt het bestuur ca. één keer per twee maanden bijeen. Wij verwelkomen ideeën en praktische suggesties die ons helpen de doelstelling te bereiken en kijken er naar uit jullie op een van onze activiteiten te ontmoeten.