vvm-logo-transparant-binnen-cirkel-wit

netwerk van milieuprofessionals

Programma

Jaarcongres Relevant 2016

24 november 2016 | Rijtuigenloods | Amersfoort

Laatste update: 17 oktober 2016

09:00 uur - Ontvangst


09:30 uur - Opening en duiding van de dag door dagvoorzitter prof.dr.ir. Genserik Reniers, hoogleraar veiligheid van gevaarlijke stoffen, TU Delft

Welkomstwoord door burgemeester Bolsius, Amersfoort


 

10:30 uur - Zaalwissel en koffie

11:00 uur - Infosessies ronde A, keuze uit:


11:45 uur - Pauze


12:00 uur - Infosessies ronde B, keuze uit:


12:45 uur - Lunchpauze


13:45 uur - Presentatie resultaten enquête Relevant door Marlouce Biemans, Provincie Zuid-Holland

Omgevingsveiligheid en de Omgevingswet door Edward Stigter, Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht heeft een belangrijke functie bij het voorkomen van ongewone voorvallen en rampen en van de gevolgen daarvan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om externe veiligheid, veiligheid tegen overstromingen, brandveiligheid, verkeersveiligheid van de infrastructuur en constructieve veiligheid. Edward Stigter licht de algemene beginselen uit de Omgevingswet toe en gaat in op de vraag hoe het nieuwe beleid voor omgevingsveiligheid in de Omgevingswet vorm zal krijgen.

Kennis voor kansen in de omgevingswet door dr. Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid, RIVM


14:45 uur - Zaalwissel


15:00 uur - Workshops, keuze uit:

  1. Maatregelenpraktijk van Dokter Bouw
  2. Spelenderwijs naar een veilig ontwerp
  3. EV-jurisprudentie nader bekeken
  4. Veiligheid windenergie onder de loep
  5. Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie: Hoe doe je dat?
  6. Veroudering procesinstallaties beheersbaar maken
  7. Samenwerken aan maatschappelijke opgaven
  8. Omgevingsrisico klaar voor de start!

16:15 uur - Borrel