VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Abonnementen

Belangrijk visitekaartje van de VVM is Tijdschrift Milieu. Milieu steekt gericht in op koersaanpassingen van het milieubeleid en wakkert het debat hierover aan. Daarnaast bericht het blad over opvallende ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk. Vast onderdeel vormt Het Dossier, dat op een toegankelijke manier ingaat op de voortgang in het beleid, het daarmee verbonden onderzoek en de respons in de maatschappij.


Tarieven Tijdschrift Milieu abonnement 2020 - Nederland en buitenland

Print: 125,- euro (ex 9% btw)
Print + digitaal (pdf): 125,- euro (ex 9% btw)
Enkel digitaal (pdf): 125,- euro (ex 21% btw)

Portokosten buitenland: 40,- euro

Korting voor abonnementenagentschappen: geen


Verschijningsdata en deadlines

Er verschijnen in 2020 6 reguliere nummers van het tijdschrift en mogelijk 2 specials.
De geplande verschijningsdata en deadlines voor Tijdschrift Milieu 2020 vindt u hier.


Aanmelden, opzeggen en wijzigen abonnement

Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen van een abonnement kunnen worden geregeld via een mail naar uaerub.[antispam].@vvm.info o.v.v. abonnement Tijdschrift Milieu.

Wilt u weten waar wij de gegevens van uw aanmelding voor gebruiken? Lees dan hier ons privacybeleid. Voor de goede orde: Wij verkopen uw gegevens niet door maar gebruiken deze voor informatieverstrekking tot u verzoekt om verwijdering.

Abonnementen

Vanaf 2019 geeft de VVM het Tijdschrift Lucht uit. De VVM heeft het Tijdschrift Lucht van uitgeverij Sdu overgenomen. Sdu zag geen kans meer het tijdschrift te blijven uitgeven.

Tijdschrift Lucht richt zich op professionals bij gemeentes, adviesbureaus en in de onderzoekswereld die met het beleid en effecten van luchtkwaliteit bezig zijn.

Het tijdschrift geeft een overzicht van de actuele trends in de gemeten en berekende concentraties van vervuilende stoffen, de herkomst van die stoffen, nieuwe meetmethoden, de voortgang in het beleid en de laatste inzichten in de gezondheidseffecten.

Onderzoekers en praktijkmensen delen hun inzichten en ervaringen op een toegankelijke manier.


Tarieven Tijdschrift Lucht abonnement 2020 - Nederland en buitenland

Print: 225,- euro (ex 9% btw)
Print + digitaal (pdf): 225,- euro (ex 9% btw)
Enkel digitaal (pdf): 225,- euro (ex 21% btw)

Portokosten buitenland: 40,- euro

Korting voor abonnementenagentschappen: geen


Verschijningsdata en deadlines

Er verschijnen in 2020 4 nummers van het tijdschrift.
De geplande verschijningsdata en deadlines voor Tijdschrift Lucht 2020 vindt u hier.


Aanmelden, opzeggen en wijzigen abonnement

Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen van een abonnement kunnen worden geregeld via een mail naar uaerub.[antispam].@vvm.info o.v.v. abonnement Tijdschrift Lucht.

Wilt u weten waar wij de gegevens van uw aanmelding voor gebruiken? Lees dan hier ons privacybeleid. Voor de goede orde: Wij verkopen uw gegevens niet door, maar gebruiken deze voor informatieverstrekking tot u verzoekt om verwijdering.