VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Abonnementen

Belangrijk visitekaartje van de VVM is Tijdschrift Milieu. Milieu steekt gericht in op koersaanpassingen van het milieubeleid en wakkert het debat hierover aan. Daarnaast bericht het blad over opvallende ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk. Vast onderdeel vormt Het Dossier, dat op een toegankelijke manier ingaat op de voortgang in het beleid, het daarmee verbonden onderzoek en de respons in de maatschappij.


Tarieven Tijdschrift Milieu abonnement 2018 - Nederland en buitenland

Print: 125,- euro
Print + digitaal (pdf): 125,- euro
Enkel digitaal (pdf): 125,- euro

Portokosten buitenland: 40,- euro

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en per abonnement.

Korting voor abonnementenagentschappen: geen


Verschijningsdata en deadlines

Er verschijnen in 2018 6 reguliere nummers van het tijdschrift en mogelijk 1 tot 2 specials.
De geplande verschijningsdata en deadlines voor Tijdschrift Milieu 2018 vindt u hier.


Aanmelden, opzeggen en wijzigen abonnement

Aanmeldingen opzeggingen en wijziging van een abonnement kunnen worden geregeld via een mail naar uaerub.[antispam].@vvm.info o.v.v. abonnement Tijdschrift Milieu.