VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

De VVM-dilemmabalie: vragen en antwoorden

Waarom een dilemmabalie?

De Vereniging van milieuprofessionals biedt – in aanvulling op de gedragscode – haar leden een dienst waarbij ze ethische dilemma's aan onafhankelijke raadgevers kunnen voorleggen: de dilemmabalie.

Wat kan ik van de dilemmabalie verwachten?

Een vertrouwelijk gesprek over een concreet ethisch dilemma en een onafhankelijke hulp bij het nemen van een beslissing. 

Hoe wordt met informatie omgegaan?

U kunt er op rekenen dat informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat uw situatie niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden wordt gebruikt. Uw persoonsgegevens worden NIET geregistreerd of opgeslagen.

Wat mag ik niet van de dilemmabalie verwachten?

De dilemmabalie verzorgt geen bemiddeling of mediation. Ook verstrekt de dilemmabalie geen milieukundig, juridisch, technisch of organisatie-advies. Wel kan de dilemmabalie adviseren een specialist in te schakelen. De dilemmabalie ondersteunt u naar beste kunnen, maar kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de uiteindelijk te nemen beslissing. Ook kan de VVM geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van de activiteiten van de dilemmabalie.

Aan wat voor dilemma's moet ik denken?

Er zijn veel verschillende typen dilemma's denkbaar. Enkele voorbeelden: 

 • een adviseur wordt onder druk gezet door een opdrachtgever om - zonder verdere onderbouwing - de conclusies van zijn rapport bij te stellen
 • een medewerker krijgt van zijn manager opdracht om een loopje te nemen met wettelijke milieu-eisen
 • een handhaver krijgt zonder inhoudelijke onderbouwing instructie van zijn organisatie om in bepaalde gevallen geen proces-verbaal op te maken
 • een bestuurder worstelt met tegenstrijdige belangen
 • een wetenschapper vindt resultaten waarvan hij weet dat de financier van het onderzoek er niet blij mee zal zijn
 • een onderzoeker merkt dat uitkomsten van zijn onderzoek op een verkeerde wijze in de publiciteit worden weergegeven
 • een werknemer stelt een misstand binnen zijn organisatie aan de kaak en merkt dat met dat signaal niets wordt gedaan.   

Ik wil een dilemma voorleggen. Hoe gaat dat in zijn werk? 

 1. U kunt uw dilemma aanmelden bij Peter Visser, interim-directeur van de VVM, op het alleen voor hem toegankelijke e-mailadres eilabammelid.[antispam].@vvm.info. Hij zorgt ervoor – eventueel na nader overleg met u - dat het dilemma bij één of meerdere leden van de dilemmabalie terechtkomt. Uiteraard wordt hier vertrouwelijk mee omgegaan. Hij registreert dat een dilemma is aangebracht, maar geen persoonsgegevens.
 2. Het lid van de dilemmabalie dat het verzoek in behandeling neemt, zal contact met u opnemen en eventueel ook met de andere leden van de dilemmabalie overleggen.
 3. De dilemmabalie zal u mondeling ondersteunen bij het omgaan met uw dilemma, tenzij u liever een schiftelijke of e-mail reactie ontvangt. De dilemmabalie gebruikt daarbij de gedragscode van de VVM als richtlijn.
 4. De VVM wil wel graag leren van de opgedane ervaringen, maar alleen na uw uitdrukkelijke toestemming wordt het voorgelegde geval buiten de dilemmabalie gebruikt.