VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Professioneel verenigingsbureau

De VVM heeft een professioneel verenigingsbureau, waar parttime een directeur en vijf secretariaatsmedewerkers werken.
Het bureau ondersteunt de secties met technische en organisatorische werkzaamheden bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Andere taken zijn het beheer van de financiële en ledenadministratie, het verstrekken van informatie, het onderhoud van de website en het leggen en onderhouden van contacten binnen en buiten de vereniging. Verder speelt het verenigingsbureau een centrale rol bij de ledenwerving en ondersteuning van het bestuur van de VVM.

De bureaumedewerkers: Wie doet wat? 

Rachel Heijne - Directeur

 • Dagelijkse leiding VVM bureau
 • Beleidsvoorbereiding en uitvoering
 • Interne communicatie (secties, bestuur, alv)
 • Externe contacten en PR
 • Internationaal (ENEP, EFCA, IUAPPA)

contact: enjieh.r.[antispam].@vvm.info

Marie Thérèse van Heijningen - Bureau-medewerker: Activiteiten

 • Organisatie activiteiten
 • Cursussen
 • RO Magazine
 • Milieubeurs
 • Nationale Milieudag
 • NCGG

 contact: negninjiehnav.m.[antispam].@vvm.info

Joost Heilbron - Bureau-medewerker: Activiteiten

 • Ondersteuning activiteiten
 • Ondersteuning VVM-bestuur en VVM raad
 • Ondersteuning redactie Milieu

contact: norblieh.j.[antispam].@vvm.info

Sara Jantzen - Bureau-medewerker: PR/Communicatie

 • PR voor activiteiten 
 • PR algemeen 
 • Social Media 
 • VVM-stand op beurzen e.d. 
 • Contact met onderwijsinstellingen
 • Ledenwerving 

contact: neztnaj.s.[antispam].@vvm.info 

Adriaan Klaasse - Bureau-medewerker: Financieel

 • Financiële administratie
 • Ledenadministratie 

contact: essaalk.a.[antispam].@vvm.info

Annemieke Vermeulen - Bureau-medewerker: Leden & Tijdschrift Milieu

 • Netwerker
 • Ledencontact -werving en -administratie
 • Contact Tijdschrift Milieu

contact: neluemrev.a.[antispam].@vvm.info