VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

VVM-bestuursleden en functies

 

Titel

Inhoud

Namen

Voorzitter

Voorzitter van de bestuursvergaderingen. Algemeen beleid van de VVM voorbereiden. Externe contacten, pr en actualiteit. Aanspreekpunt voor Tijdschrift Milieu.

Antoine Heideveld

Vice-voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter. Aanspreekpunt voor grote congressen en projecten.

Patricia de Cocq

Secretaris

Aanspreekpunt voor het opstellen van het jaarlijkse VVM-programma en -evaluatie. Bewaken van de ledenwerving en het ledenbehoud. Bijhouden en reageren op nominaties van actieve VVM-leden.

Walter Tobé

Penningmeester

Eindverantwoordelijke financiële administratie, jaarrekeningen (VVM-Milcon) aanvraag subsidies. Aanspreekpunt voor pz-zaken. Penningmeester Stichting Milcon.

Marlouce Biemans

Wetenschap

Het stimuleren en bewaken van de contacten met de wetenschap, het onderwijs (HBO en universitair), studenten en verenigingen.

WO:
Margien Bootsma

HBO:
Patricia de Cocq 

Advies

Het stimuleren en bewaken van de contacten met adviesbureaus en zelfstandig adviseurs.

Simone van Dijk

Jan van Dijk

 

Bedrijfsleven

Het stimuleren en bewaken van de contacten met het bedrijfsleven.

Walter Tobé

Overheid

Het stimuleren en bewaken van de contacten met overheidsorganisaties op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

André Rodenburg

Studenten en Young Professionals

Het bevorderen van het contact tussen studenten en Young Professionals en de VVM.

Sarah Welter

Contact:

Voor contact met de bestuursleden kunt u een mail sturen naar uaerub.[antispam].@vvm.info