VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VVM-bestuursleden en functies

 

Titel

Inhoud

Namen

Voorzitter

Vacature>>

Voorzitter van de bestuursvergaderingen. Algemeen beleid van de VVM voorbereiden. Externe contacten, pr en actualiteit. Aanspreekpunt voor Tijdschrift Milieu.

Vera Dalm 

 

Vice-voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter. Aanspreekpunt voor grote congressen en projecten

Leendert van Bree

 

Secretaris

Aanspreekpunt voor het opstellen van het jaarlijkse VVM-programma en -evaluatie. Bewaken van de ledenwerving en het ledenbehoud. Bijhouden en reageren op nominaties van actieve VVM-leden.

Janne van den Akker

 

Penningmeester

Eindverantwoordelijke financiële administratie, jaarrekeningen (VVM-Milcon) aanvraag subsidies. Aanspreekpunt voor pz-zaken. Penningmeester Stichting Milcon.

Marlouce Biemans

 

Internationaal

Aandacht en aanspreekpunt voor internationaal (Europees) milieubeleid binnen de VVM. Contact met EFAEP onderhouden.

Vacant

 

Wetenschap

Het stimuleren en bewaken van de contacten met de wetenschap, het onderwijs (HBO en universitair), studenten en verenigingen.

WO:
Hens Runhaar

HBO:
Patricia de Cocq 

Secties

Zicht houden op secties, inclusief starten en opheffen van secties, het organiseren van VVM-brede congressen en het voorbereiden van de bijeenkomsten van de VVM-raad

Bedrijfsleven:
Walter Tobé

Overheid:
Evelyn 
Hijink

Studenten en Young Professionals

Het bevorderen van het contact tussen studenten en Young Professionals en de VVM

Heleen van Soest

 

 

Contact:

Voor contact met de bestuursleden kunt u een mail sturen naar uaerub.[antispam].@vvm.info