VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Organisatielidmaatschap VVM

Ál uw medewerkers met korting laten profiteren van het netwerk van VVM? Het kan met het organisatielidmaatschap voor € 1000 per jaar.

Voor dat bedrag kunnen alle medewerkers bijvoorbeeld met ledenkorting deelnemen aan activiteiten en krijgt uw organisatie onder meer korting op advertenties. Hieronder staan alle voordelen op een rij.

Voordelen voor medewerkers

 • Alle medewerkers kunnen tegen ledentarief deelnemen aan activiteiten.

Uw medewerkers hoeven dus geen lid te zijn om van dit voordelige tarief gebruik te maken als zij een activiteit willen bijwonen. Zij kunnen zich met behulp van een jaarlijks wisselende unieke code identificeren als medewerker van uw organisatie.

 • Alle medewerkers kunnen/mogen actief worden in secties. 

Uw medewerkers hoeven dus geen VVM-lid te zijn om zich aan te sluiten bij een sectie.

 • Alle medewerkers kunnen de online editie van Tijdschrift Milieu lezen.

Zij krijgen geen papieren versie, maar wel toegang tot de online editie van tijdschrift Milieu.

Extra voordelen voor de organisatie:

En uw organisatie krijgt bovendien korting op:

 • adverteren en/of vacatures plaatsen in onze tijdschriften Milieu en Lucht
 • adverteren en/of vacatures plaatsen op onze website
 • standhuur en profileringsmogelijkheden tijdens congressen.
 • abonnementen op onze Tijdschriften Lucht en Landschap. U betaalt € 100,- (excl. btw) voor een abonnement op één van beide vakbladen. Voor € 150,- (excl. btw) abonneert u zich op beide tijdschriften.

Daarnaast:

 • zenden wij u één papieren exemplaar van Tijdschrift Milieu toe
 • krijgt de contactpersoon van uw organisatie inloggegevens voor het digitale archief van ons Tijdschrift Milieu
 • vermelden wij maximaal vier keer per jaar kosteloos uw activiteiten in de maandelijkse VVM Nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen? 

U kunt uw vragen over het organisatielidmaatschap mailen naar: uaerub.[antispam].@vvm.info.

Organisatielidmaatschap afsluiten?

Voor het afsluiten van een organisatielidmaatschap neemt u contact op via: uaerub.[antispam].@vvm.info. Organisaties met maximaal 100 werknemers kunnen het organisatielidmaatschap zonder meer afsluiten. Heeft uw organisatie meer dan 100 medewerkers? Neem dan alstublieft contact op voor overleg (over een oplossing op maat).

Voorwaarden

 • Een organisatielidmaatschap is een lidmaatschap dat wordt aangegaan door een organisatie/bedrijf.
 • Organisaties met maximaal 100 werknemers kunnen het organisatielidmaatschap zonder meer afsluiten. Organisaties met meer dan 100 medewerkers kunnen contact opnemen voor een oplossing op maat.
 • Het organisatielidmaatschap geldt uitsluitend voor de medewerkers van de organisatie die zich aanmeldt. In het geval van een koepelvereniging of -organisatie gelden de voordelen niet voor de organisaties die bij de koepel zijn aangesloten.
 • Alle medewerkers krijgen toegang tot de online editie van Tijdschrift Milieu.
 • Alle medewerkers kunnen met korting deelnemen aan activiteiten van de VVM.
 • Alle medewerkers kunnen actief deelnemen aan een sectie
 • LET OP: medewerkers genieten van de voordelen die de VVM biedt, maar zijn geen lid van de VVM en hebben daarom geen inspraak binnen de vereniging. Zij hebben bijvoorbeeld geen stemrecht bij de ALV. 
 • Het organisatielidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
 • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk één maand voor het verstrijken van de lidmaatschapsperiode te geschieden.
 • De organisatie/ het bedrijf geeft aan VVM naam en contactgegevens door van een contactpersoon die aanspreekpunt is voor het organisatielidmaatschap.
 • De contactpersoon krijgt de jaarlijkse wisselende kortingscode én het jaarlijks wisselende wachtwoord voor online Milieu toegestuurd.

Vergelijking instellingslidmaatschap en organisatielidmaatschap

De VVM biedt met ingang van 2021 het organisatielidmaatschap aan. Tot december 2020 kende VVM het instellingslidmaatschap.
Alle organisaties die vóor 2021 al een instellingslidmaatschap hadden, behouden dat. Zij kunnen er echter ook voor kiezen hun instellingslidmaatschap om te zetten naar een organisatielidmaatschap.
Organisaties die vanaf 1 januari 2021 lid worden van de VVM, kunnen alleen een organisatielidmaatschap afsluiten.
Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de beide lidmaatschappen overzichtelijk weer.

 

Onderdelen lidmaatschap Organisatielidmaatschap Instellingslidmaatschap
Kosten lidmaatschap € 875

€ 700 minimumbedrag bestaande uit:
€ 500 basisbedrag +
€ 100 voor elke medewerker die lid wordt
(minimaal twee medewerkers zijn lid)

Ledenkorting op activiteiten Alle medewerkers Alleen medewerkers die lid zijn
Tijdschrift Milieu voor medewerkers

Alle medewerkers kunnen de online editie van
Tijdschrift Milieu lezen

Alleen medewerkers die lid worden
kunnen Tijdschrift Milieu zowel digitaal
als op papier lezen

Papieren Milieu op het werk De organisatie ontvangt 1 papieren exemplaar De organisatie ontvangt
1 papieren exemplaar
Deelname aan sectie Alle medewerkers Alleen medewerkers die lid zijn
Lid worden Medewerkers worden geen lid maar genieten wél
van de voordelen van het lidmaatschap
Alleen medewerkers die zich inschrijven
worden lid op persoonlijke titel en genieten
daarmee alle rechten die leden hebben, zoals
stemrecht op de Algemene Leden Vergadering.
Korting op adverteren/
vacatures plaatsen
10% korting 10% korting

Bedrijven en instellingen met een organisatielidmaatschap

BMD Advies Noord

BMD Advies Zuid

Commissie voor de milieueffectrapportage

HAS Hogeschool


 KNMI

M-tech Nederland B.V.

NEN

Omgevingsdienst Twente


Provincie Limburg

Provincie Noord-Holland

Quintens

Rho adviseurs voor leefruimte


STAB - Stichting Advisering Bestuursrechtspraak