VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 
Aanmelden lidmaatschap

Algemene gegevens

 

Contactgegevens

 

Adresgegevens

 

Overig

Welk tijdschrift wilt u op papier ontvangen? U kunt bij uw lidmaatschap kosteloos Tijdschrift Milieu (verschijnt 6 tot 8 x per jaar) of Tijdschrift Landschap (verschijnt 4 x per jaar) op papier ontvangen. U kunt beide tijdschriften in elk geval digitaal lezen. Maak alstublieft uw keuze in het veld hieronder.

Wilt u weten waar wij uw gegevens voor gebruiken? Lees dan hier ons privacybeleid. Voor de goede orde: Wij verkopen uw gegevens niet door maar gebruiken deze voor informatieverstrekking en voor de organisatorische zaken die bij een vereniging horen, gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

 

Soort lidmaatschap

Lidmaatschapstarieven: De lidmaatschapstarieven vindt u in de kolom hiernaast. Het getal voorafgaand aan het type lidmaatschap correspondeert met het getal tussen vierkante haken in het tarievenoverzicht en heeft uitsluitend een administratieve betekenis. Het lidmaatschap is vrijgesteld van btw. Wilt u twee tijdchriften op papier ontvangen? Kies dan de lidmaatschapscategorie van uw keuze én mail ons.

Aanbiedingen/acties: Indien u gebruik wilt maken van een aanbieding of actie kunt u de aanbiedingsomschrijving of actiecode in het veld actiecode hieronder plaatsen. Laat in dit geval het soort lidmaatschap in het veld hierboven op "persoonlijk lid" staan. De aanbieding of actie bepaald dan uw type lidmaatschap.

Actie vereist via bevestigingsmail: Nadat u dit formulier heeft verzonden ontvangt u een mail met een bevestigingslink. Uw aanmelding wordt pas verwerkt wanneer u op de link in deze mail heeft geklikt. Heeft u geen mail ontvangen neem dan contact op met bureau@vvm.info. Controleer voor u contact opneemt of de mail mogelijk in uw spamfilter/ongewenste mailfolder terecht is gekomen. 

 

Tot slot

 


Beveiligingscode Beveiligingscode

Tarieven lidmaatschap

De VVM kent lidmaatschappen voor verschillende doelgroepen. De contributie is aangepast aan de doelgroep. Zo kunnen studenten, pas-afgestudeerden, startende ZZP'ers, partners van leden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden lid worden tegen gereduceerd tarief.

Mail ons voor persoonlijk lidmaatschap+
U kunt bij elk persoonlijk lidmaatschap kiezen welk tijdschrift u op papier wilt ontvangen: Tijdschrift Milieu of Tijdschrift Landschap. U kunt beide in elk geval digitaal lezen. Wilt u beide tijdschriften op papier ontvangen voor € 40,- extra? Vul dan het inschrijfformulier in voor het soort lidmaatschap van uw keuze én mail ons via uaerub.[antispam].@vvm.info.

Naast het reguliere persoonlijke lidmaatschap, heeft de VVM een collectief lidmaatschap voor bedrijven en instellingen. Hiervoor gelden speciale voorwaarden. 

Verder bestaat er de mogelijkheid om proeflid te worden.

Contributies zijn vrijgesteld van btw.

 

Soort lidmaatschap NL en buitenland*


[10] Het getal tussen vierkante haakjes correspondeert met het getal onder "Soort lidmaatschap" in het aanmeldingsformulier hiernaast. Het heeft uitsluitend een administratieve betekenis.

*Buitenland: meerkosten verzending papieren tijdschrift

De meerkosten van verzending van het papieren tijdschrift Milieu naar het buitenland zijn niet automatisch bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor verzending van het papieren tijdschrift Milieu buiten Nederland brengen we in 2023 € 25,- bovenop de contributie in rekening.

Contributie 2023

 

Regulier persoonlijk lidmaatschap [10]

€ 125,-

Studentlidmaatschap [09]

Geldt voor personen die gedurende een (deel van het desbetreffende) kalenderjaar als voltijdstudent zijn ingeschreven aan een dagopleiding voor HBO of universitair onderwijs. Kijk hier voor meer informatie.

Voor alle studentlidmaatschappen geldt dat men een bewijs van inschrijving moet overleggen.

€ 40,-

Studentlidmaatschap deeltijd [17]

Deeltijdstudenten die lid zijn van de faculteitsvereniging NouW van de Open Universiteit komen in aanmerking voor het gereduceerde tarief van € 40. 

€ 80,-

Studentlidmaatschap met korting [06]

Studenten die lid zijn van studieverenigingen waarmee de VVM samenwerkt, ontvangen extra korting. Met deze verenigingen werken we samen:

Aktief Slip (WUR), Biologica (WUR), FMC (Inholland Delft), Genius Loci (WUR), Hallieu (HvHL), IESA Shift (LU/TU Delft), Morgen, Mundus (RU), Nitocra (WUR), SFSA (A'dam), Spectrum (UvA), Storm (UU), Sylvatica (WUR) en UBV (UU).

Ben je lid van één van bovenstaande studieverenigingen? Vermeld dan op het aanmeldingsformulier de actiecode die in de samenwerkingsovereenkomst met jouw studievereniging staat.

Denk je dat jouw studievereniging (of onderwijsinstelling) ook geïnteresseerd is in een samenwerkingsovereenkomst (of een collectief lidmaatschap), neem dan contact op met uaerub.[antispam].@vvm.info

 € 20,-

Studentlidmaatschap gratis   

Studeer je Milieukunde aan de HAS Den Bosch? Dan kun je gratis lid worden. Vermeld daarvoor bij je inschrijving* de actiecode die we afspraken met studievereniging SustainaGear (raeganiatsus.[antispam].@has.nl).

*Kies op het aanmeldingsformulier bij soort lidmaatschap: 06 studentlid met korting € 20. Bij de afhandeling zorgen wij dat je als gratis lid wordt ingeschreven. We kunnen naar je bewijs van inschrijving bij de HAS vragen.

€ 0

Recent afgestudeerd lidmaatschap [11/14]

Voor personen die recent een voltijdstudie hebben afgerond, tot 2 jaar na afstuderen.  Recent afgestudeerden bezoeken gratis VVM activiteiten (behalve cursussen en diners).
Te overleggen bewijs: bewijsstuk met datum van afstuderen. 

€ 65,-

Lidmaatschap VUT/gepensioneerde leden [15]

Voor personen die geen betaalde arbeid meer verrichten en een VUT-uitkering of pensioen ontvangen. 

€ 80,-

Uitkeringsgerechtigd lidmaatschap [12]

Voor personen die een WW-, WIA- of bijstandsuitkering ontvangen.
Te overleggen bewijs: uitkeringsbeslissing met afgedekt/onleesbaar BSN. 

€ 80,-

Lidmaatschap voor partners van volbetalende leden [13]

Voor personen waarvan de partner als regulier persoonlijk lid staat geregistreerd. 

€ 80,-

Proeflidmaatschap [18]

Voor iedereen die een periode van zes maanden het lidmaatschap wil uitproberen.
Het proeflidmaatschap eindigt automatisch.

Meer info. 

€ 65,-

Organisatielidmaatschap voor instellingen en bedrijven [50]

Dit lidmaatschap biedt de mogelijkheid om als werkgever met een groot aantal medewerkers direct te profiteren van het actieve netwerk van milieuprofessionals. Aanvragen kan niet via het formulier. Stuur uw verzoek aan uaerub.[antispam].@vvm.info.

Meer informatie

 € 1000,-

 

Lidmaatschap startende ZZP'er [35]

Voor personen die pas begonnen zijn als zelfstandig ondernemer, tot twee jaar na de start van de onderneming.

€ 80,-

 

Bekijk ook: