VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VMR webinar - Omgevingsverordening: ontwikkelingen, trends en gevolgen

donderdag 4 februari 2021

 
Tijd
14:00 tot 16:00 uur
Locatie
online
 

Op 1 januari 2022 zullen alle provincies over een omgevingsverordening beschikken. Drie provincies zullen, als experiment onder de Crisis- en herstelwet, waarschijnlijk al eerder een verordening met verbrede reikwijdte vaststellen. De VMR organiseert een bijeenkomst over de eerste ervaringen met het opstellen van provinciale omgevingsverordeningen en de gevolgen daarvan voor gemeenten en waterschappen. Hoe zorgen de provincies voor verordeningen die Omgevingswetproof zijn en hoe vertalen zij de provinciale omgevingsvisies in de nieuwe verordeningen?

Een aantal provincies zal de verordeningen in eerste instantie beleidsneutraal omzetten, een aantal provincies grijpt het moment aan om het nieuwe beleid voor de leefomgeving vorm te geven.

Welke keuzes worden gemaakt over (afwegings)kaders en wat zijn de gevolgen daarvan op gebied van milieu, (grond)water en natuur? Zijn er trends te ontwaren voor het decentraliseren van regels (bijv. stiltegebieden)? In hoeverre wordt de nieuwe verordening al gebruikt voor maatschappelijke opgaven als energietransitie en veehouderij?

 

Kosten:

VMR-leden gratis, niet-leden €85. VVM-leden krijgen 10% korting. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!