VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NSG-webinar: Zwerfgeluid en ander piekgeluid

dinsdag 26 januari 2021

 
Tijd
start om 09:30 uur
 

Naast de langdurige blootstelling aan geluid is er ook geluid dat niet langdurig aanwezig is, maar wel vaak en met regelmaat. Joost Smiers heeft hier in 2010 een essay over geschreven dat is gepubliceerd op o.a. geluidnieuws.nl. In deze essay raakt hij de kern van het probleem van zwerflawaai goed. Met zwerfgeluid bedoelen wij geluid dat bijvoorbeeld afkomstig is van mensen op straat die, al lopend, joelen, schreeuwen en soms langere tijd even stil staan bij woningen en dan veel geluid maken. Zwerfgeluid kan ook een passerende auto zijn met luide muziek, al dan niet met de ramen open. Of een brommer en een motor die langs komen rijden met een sportuitlaat.

Deze vorm van geluidsoverlast geeft vooral bij de bewoners van steden en dorpen veel hinder. Het is lastig aan te pakken, er gelden tenslotte nauwelijks regels. Maar er zijn ontwikkelingen! Zo is onlangs in Rotterdam een poef gedaan met een zogeheten "akoestische flitspaal". Maar ook op andere plekken zijn er ontwikkelingen.

Bij deze vorm van geluidshinder zou er ook een vergelijk getrokken kunnen worden met zwerfafval. Dat stoort de meeste mensen heel erg. Maar toch ligt er het nodige langs de weg. Ook hiervoor geldt dat het lastig is aan te pakken!

Misschien zou het effectiever zijn als wij mensen toch wat meer rekenschap houden met onze woon- en leefomgeving.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de divers aspecten.

Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de middag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over de problematiek en hoe het inzichtelijk gemaakt kan worden en natuurlijk wat kan eraan gedaan worden. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Kosten, aanmelden, meer info

VVM-leden kunnen met korting deelnemen>>

Kosten: € 100,- | NSG-donateurs € 75,-

Meer informatie & aanmelden: nsg.nl

Eerste drie webinars met presentaties>>