VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

2-daagse cursus: Emissiemetingen volgens SCIOS

vrijdag 28 mei 2021

 
Tijd
09:00 tot 17:00 uur
Locatie
Den Bosch
 

Deze VVM opleiding zal met VVM docenten op de locatie Parkstad in Den Bosch worden gegeven. Aanmelden bij Parkstad.

In het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Cursusdagen: vrijdag 28 mei en 11 juni 2021 (locatie Den Bosch)
meer info