VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

KNW-Webinarserie: Water in de 21e eeuw

donderdag 20 mei 2021

 
Vervolgdata
donderdag 17 juni 2021, donderdag 16 september 2021, donderdag 18 november 2021
Tijd
16:00 tot 17:15 uur
Locatie
online
 

logo4

Bodemdaling, klimaatadaptatie - als sector worden we geconfronteerd met complexe problemen. "De traditionele projectaanpak voldoet vaak niet meer. Hoe maken we de transitie naar een nieuwe benadering?" KNW WaterWebinar serie 'Water in de 21e eeuw: Vorm geven aan Transities' start op 4 maart met een webinar over 'Interne en externe watertransitie in theorie en praktijk - succesvolle vaardigheden'.

Water in de 21e eeuw

In de watersector hebben we steeds vaker te maken met complexe problemen waar geen duidelijke regisseur voor is, waar geen eenvoudige oplossing voor is, en waar de belangen complex zijn en deels tegengesteld. Denk aan bodemdaling, klimaatadaptatie, herstel biodiversiteit, of het veiligstellen van schone drinkwaterbronnen op de korte én de lange termijn.

Complexe problemen en grote uitdagingen

De traditionele project- en procesaanpak werkt niet meer, maar wat dan wel? Transitiemanagement? Meervoudig organiseren? Een ontwerpbenadering? Dit vraagt nieuwe vaardigheden van waterschappen en drinkwaterbedrijven, nieuwe partnerschappen, en nieuwe gedachten over de eigen rol. 'Water in de 21e eeuw' wordt het centrale thema van een serie WaterWebinars, het eerste webinar is op 4 maart.

KNW WaterWebinars 2021

's middags van 16:00-17:15 uur

Als watersector staan we voor grote uitdagingen. In deze serie WaterWebinars ism de KNW Themagroepen kijken we naar ontwikkelingen en oplossingen, met veel aandacht voor transities binnen en buiten de sector, en welke aanpassingen dit vraagt in ons werk. 

Webinar serie 'Water in de 21e eeuw'

 • 04.03 | Transitievaardigheden: Vorm geven aan Transities. Naar de website
 • 18.03 | Digitaal transformeren, waarom is dat zo lastig? Naar de website  
 • 20.05 | AquaConnect - Waterbeschikbaarheid verbindt de watersector. Naar de website
 • 17.06 | Circulaire slibketen
 • 16.09 | Transitie in de waterketen
 • 18.11 | Waterkwaliteit
 • 26.11 | KNW NAJAARSCONGRES 2021

KNW WaterWebinar: 'Vorm geven aan Transities'

donderdag 4 maart 2021 | 16:00-17:15 uur | online

 • Welkom en inleiding, door Paul van Eijk (Waterschap Vallei en Veluwe)
 • 'Op weg naar een effectiever waterkwaliteitsbeheer', promotieonderzoek Susanne Wuijts (RIVM / UU)
 • Stellingen en vragen
 • Casus 'Watertransitie bij Waterbedrijf Groningen', door Riksta Zwart (Waterbedrijf Groningen)
 • Stellingen en vragen
 • Discussie en afronding

Aanmelden via het registratieformulier

KNW WaterWebinar: Digitaal transformeren, waarom is dat zo lastig?

donderdag 18 maart 2021 | 16:00-17:15 uur | online via Teams

 • Welkom en inleiding
 • 'Mooi zo'n i-strategie, maar hoe krijg ik de organisatie in beweging?' door Rudi Gerard, directeur bij Waterschap Rijn en IJssel
 • 'Van strategie naar uitvoering, hoe loopt het in de praktijk' door Richard Bremer, CIO/Digital Transformation bij Waterschap Rivierenland
 • 'Welke organisatorische infrastructuur gaat helpen?' door Jeroen de Mast, professor/Scientific Director/Academic Director bij University of Waterloo - Holland Innovative – JADS
 • Paneldiscussie.

Aanmelden via het registratieformulier