VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

KNW-Najaarscongres: Water in de 21e eeuw

vrijdag 22 april 2022

 
Tijd
09:00 tot 17:00 uur
Locatie
Breukelen
 

KNW Najaarscongres 2021 zou worden gehouden op vrijdag 26 november, met een programma vol inspiratie over 'Leren van transformeren' voor koplopers, vernieuwers en andere mogelijkmakers.

Vanwege coronamaatregelen is het congres uitgesteld. De nieuwe datum is 22 april. 

KNW Najaarscongres 2021: Leren van transformeren

vrijdag 26 november 2021 | de hele dag | in Breukelen

Het wordt een gevarieerd programma met sprekers, workshops, en veel ruimte voor ontmoeting met collega's.

Tijdens het Najaarscongres worden ook de MBO-prijs en de HBO- en WO-Scriptieprijs uitgereikt.

Informatie volgt - noteer alvast de datum!

 

Bodemdaling, klimaatadaptatie - als sector worden we geconfronteerd met complexe problemen. "De traditionele projectaanpak voldoet vaak niet meer. Hoe maken we de transitie naar een nieuwe benadering?" KNW WaterWebinar serie 'Water in de 21e eeuw: Vorm geven aan Transities' start op 4 maart met een webinar over 'Interne en externe watertransitie in theorie en praktijk - succesvolle vaardigheden'.

Water in de 21e eeuw

In de watersector hebben we steeds vaker te maken met complexe problemen waar geen duidelijke regisseur voor is, waar geen eenvoudige oplossing voor is, en waar de belangen complex zijn en deels tegengesteld. Denk aan bodemdaling, klimaatadaptatie, herstel biodiversiteit, of het veiligstellen van schone drinkwaterbronnen op de korte én de lange termijn.

Complexe problemen en grote uitdagingen

De traditionele project- en procesaanpak werkt niet meer, maar wat dan wel? Transitiemanagement? Meervoudig organiseren? Een ontwerpbenadering? Dit vraagt nieuwe vaardigheden van waterschappen en drinkwaterbedrijven, nieuwe partnerschappen, en nieuwe gedachten over de eigen rol. 'Water in de 21e eeuw' wordt het centrale thema van een serie WaterWebinars, het eerste webinar is op 4 maart.

KNW WaterWebinars 2021

's middags van 16:00-17:15 uur

Als watersector staan we voor grote uitdagingen. In deze serie WaterWebinars ism de KNW Themagroepen kijken we naar ontwikkelingen en oplossingen, met veel aandacht voor transities binnen en buiten de sector, en welke aanpassingen dit vraagt in ons werk. 

Webinar serie 'Water in de 21e eeuw'

  • 04.03 | Transitievaardigheden: Vorm geven aan Transities. Naar de website
  • 18.03 | Digitaal transformeren, waarom is dat zo lastig? Naar de website  
  • 20.05 | AquaConnect - Waterbeschikbaarheid verbindt de watersector. Naar de website
  • 09.06 | Participatie bij transities - hoe doe je dat? Naar de website
  • 30.09 | Participatie bij transities - vanuit bestuurlijk perspectief. 
  • 26.11 | KNW NAJAARSCONGRES 2021

KNW WaterWebinar: 'Participatie bij transities'

woensdag 9 juni 2021 | 16:00-17:15 uur | online

In de serie 'Water in de 21e eeuw, vorm geven aan transities' gaan we op woensdag 9 juni 2021 met elkaar in gesprek over Participatie. Wat is nodig voor echte participatie, en hoe organiseer je dat? Wat is nodig voor echte participatie qua middelen en inrichting? We delen ervaringen om te leren van de ‘worsteling’ en hoe zou je het anders kunnen doen? Sprekers zijn Teun Terpstra (Hogeschool Zeeland), Jan Fliervoet (Radboud Universiteit Nijmegen) en Mirjam van Roode (Watermaatschappij Limburg). Het webinar wordt gemodereerd door Paul van Eijk.

 

Meer info en het programma op de website

 

Aanmelden via het registratieformulier