VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VMR webinar - Bodemdaling in veenweidegebieden: welke keuzes moeten worden gemaakt en wie is verantw

woensdag 17 maart 2021

 
Tijd
14:00 tot 16:00 uur
Locatie
online
 

Wereldwijd kampen landen met de problematiek van bodemdaling doordat er te veel grondwater uit de bodem wordt opgepompt. Begin januari publiceerde Science een wereldwijde analyse naar deze problematiek. Ook in Nederland vindt bodemdaling plaats met name in veenweidegebieden. Het grondwaterpeil wordt daar laag gehouden met name ten gunste van het landbouwkundig gebruik. De bodem is daardoor makkelijk samen te drukken, ook door het gewicht van bebouwing en wegen. Als de bovenste laag veen in aanraking komt met zuurstof uit de lucht komt er bovendien ook veel CO2 vrij. Ook neemt de natuur- en waterkwaliteit af.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur onderkent de ernst van de problematiek en beveelt in zijn rapport ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ aan om zo snel mogelijk te sturen op afname van de bodemdaling in veenweidegebieden. De raad adviseert het Rijk om een nationaal beleidskader op te stellen met een concreet doel voor het verminderen van bodemdaling in veenweidegebieden. Verder adviseert de Raad om een wettelijk harde norm vast te stellen van 50% bodemdalingsreductie in 2030.

Vragen die tijdens het webinar aan de orde komen gaan over de omvang van de problematiek, de verdeling van de bevoegdheden bij het voorkomen en beperken van de nadelige gevolgen en de aansprakelijkheid voor door bodemdaling ontstane schade.

 

Deelnemers kunnen specifieke vragen tevoren toesturen, zodat die mogelijk tijdens de presentaties kunnen worden besproken.

Programma en sprekers:

  • Over de bodemdalingsproblematiek - Gilles Erkens, Universiteit Utrecht en Deltares
  • Over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld' - Niels Koeman, RLI
  • Over bevoegdheidsverdeling bij het voorkomen en beperken van de nadelige gevolgen van bodemdaling - Frank Groothuijse en Martijn van Gils, Universiteit Utrecht
  • Aansprakelijkheid voor bij bodemdaling veroorzaakte schade - Rense Lubach, Nysingh Advocaten

Het webinar zal worden voorgezeten door Kars de Graaf, voorzitter van de VMR en hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen

Kosten:

VMR-leden gratis, niet-leden €85. VVM-leden krijgen 10% korting. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!