VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Zorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen

dinsdag 22 juni 2021

 
Tijd
16:00 tot 18:00 uur
Locatie
Online
 

Zorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen

Van vrijwilligheid naar bindende regels

 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, staat momenteel hoog op de politieke agenda, zowel in Nederland, de Europese Unie als binnen de Verenigde Naties. Het is van belang dat bedrijven met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) omgaan met de risico's die ze in hun handelsketens veroorzaken voor mens en milieu. Dergelijke due diligence regels zijn meestal niet bindend, maar steeds vaker worden ze in wettelijke regelingen als verplichting vastgelegd.

 

Tijdens dit webinar hoort u Janneke Bazelmans (lid van de VMR-werkgroep mondiale duurzaamheid en recht, en jurist bij Milieudefensie) over de ontwikkeling van due diligence regels inzake mensenrechten en milieu voor bedrijven die internationaal ondernemen. Zij zal ingaan op de voorgestelde regels vanuit de UN, de EU en Nederland.

 

Martijn Scheltema (hoogleraar privaatrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat bij Pels Rijcken) zal ingaan op de bestaande en in ontwikkeling zijnde wetgeving in verschillende landen en de lessen die hieruit kunnen worden geleerd voor Nederland.

 

Wybe Douma (lid van de VMR-werkgroep mondiale duurzaamheid en recht en juridisch adviseur bij onderzoeker bij EEL Consultancy en EU Legal) zal tijdens dit webinar optreden als moderator.

 

Aanmelden & kosten

Kosten: VMR leden, niet-leden €45. VMR biedt VVM-leden 10% korting op de prijs voor niet-VMR leden op hun bijeenkomsten. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!

Info & aanmelden: https://www.milieurecht.nl/activiteiten/140/zorgvuldigheid-voor-mens-en-milieu-bij-internationaal-ondernemen