VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Kennisbijeenkomst ICO Aardwarmte

maandag 21 juni 2021

 
Tijd
15:30 tot 17:30 uur
Locatie
Online
 

Participatie en aardwarmte. Is het tij nog te keren?

ICO Aardwarmte nodigt u van harte uit voor de kennisbijeenkomst 2021. De Kennisbijeenkomst ICO Aardwarmte bestaat dit jaar uit twee sessies. De eerste sessie op 21 juni 2021 en een tweede op een nader te bepalen datum in oktober 2021. De tweede sessie bouwt voort op de resultaten van de eerste sessie.

 

Tijdens de online sessie op 21 juni 2021 van 15.30 – 17.30 uur staat het thema PARTICIPATIE centraal en krijgen partijen het podium die niet zo vaak aan het woord komen in het overleg over aardwarmte. Vertegenwoordigers van georganiseerde burgers, woningcorporaties, en natuur- en milieuorganisaties geven een inkijk in hun perspectieven, dilemma’s en vragen zoals:

  • Hoe komt er een dialoog op gang met de overheid en de geothermiesector over de lessen van Groningen?
  • Wat is nodig om participatie bij nieuwe mijnbouwactiviteiten anders in te richten?

Het wordt een interactieve bijeenkomst, waarbij de deelnemers in de zaal ruim de gelegenheid krijgen zich te mengen in de discussie door vragen te stellen aan de sprekers, de deelnemers om een mening wordt gevraagd of een voorkeur uit te spreken.

 

In de sessie van oktober draait het om het thema BETROUWBAARHEID en krijgen overheid en operators het podium. Sprekers zullen voortbouwen op de resultaten van sessie 1 en ingaan op vragen/ suggesties. De timing hangt samen met het debat dat nu in Den Haag loopt over de vernieuwde Mijnbouwwet en een schadeprotocol Geothermie.

 

Aanmelden via:

https://ico-aardwarmte.nl/aanmeldformulier-bijeenkomst-aardwarmte/

 

Programma

15.20 uur

Virtuele inloop

 

15.30 uur

Welkom door dagvoorzitter Bert van der Zwaan, voorzitter ICO Aardwarmte
Introductie van het programma en sprekers

15.40 uur
Huib van Essen, Gedeputeerde provincie Utrecht

 

15.45 uur VIER PERSPECTIEVEN OP PARTICIPATIE BIJ AARDWARMTE

Onder leiding van Bert van de Zwaan gaan de vier sprekers met elkaar én met de zaal in gesprek. Als deelnemer krijgt u de gelegenheid vragen te stellen, uw mening te geven of uw voorkeur uit te spreken. Ook hebben wij een aantal deelnemers gevraagd te reflecteren op de presentaties en gesprekken.

‘Consequenties aardwarmte voor natuur en landschap’
Josja Veraart, directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht

Toelichting op de informatiepositie van natuur-/landschapsorganisaties en duiding van risico’s op natuur en landschap (verstoring populaties, microklimaat, geluidsemissie, verwerking van afvalstromen, afname biodiversiteit, gasbijvangst, monitoring t.b.v. lange-termijn effecten.

‘Zorgen over schade aan gebouwen door aardwarmte’
Bram Lipsch, directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare woningen in de sociale huursector. Realiseren van verduurzaming van het vastgoed en behoud van betaalbaarheid voor de huurders is een uitdaging. Veel vastgoed heeft of krijgt in de toekomst een aansluiting op stadsverwarming, dat gevoed zal worden door onder andere aardwarmte. Zorgen manifesteren zich op twee fronten: schade aan vastgoed en betaalbaarheid van energierekening.

‘Wat kunnen we leren van Groningen?’
Coert Fossen – Groninger Bodem Beweging

Het aardbevingendossier in Groningen kent een lange geschiedenis, waarin achteraf (na het verrichten van mijnbouwactiviteiten) veel geleerd is over hoe participatie bij andere mijnbouwactiviteiten aan de voorkant beter te regelen.

‘Betrekken van burgerbelangen bij nationaal beleid t.a.v. schade’
Steven Wayenberg, Vereniging Eigen Huis

VEH heeft zich onlangs kritisch uitgelaten over het onvoldoende betrekken van burgers bij het opstellen van een landelijk schadeprotocol. VEH licht toe welke parallellen er te trekken zijn met Groningen en hoe VEH het burgerbelang wil laten behartigen door de nationale overheid.

17.15 uur

Wat nemen we mee naar deel 2 in het najaar?

17.30 uur

Einde bijeenkomst