VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Jubileummaand Juli St. Leven met de Aarde

donderdag 22 juli 2021

 
Vervolgdata
vrijdag 23 juli 2021, zaterdag 24 juli 2021, zondag 25 juli 2021, maandag 26 juli 2021, dinsdag 27 juli 2021, woensdag 28 juli 2021, donderdag 29 juli 2021, vrijdag 30 juli 2021, zaterdag 31 juli 2021
 

Voorlopig programma

Jubileummaand juli 2021Stichting Leven met de Aarde

Programma ter gelegenheid van 20 jaar St Leven met de Aarde
 
Locatie: Oude Ettense Kerk Oude Kerkstraat, 2 Etten
 
De avondprogramma's beginnen om 20.00 u en worden rond 22.00 u afgerond.
Kerkzaal open om 19.30 u, Voor dagprogramma's staan de tijden aangeven.
Aanmelden i.v.m. corona is nodig.  Meldt u bij levenmetdeaarde@live.nl o.v.v. het tijdstip dat u er wilt zijn!
Er is een mogelijkheid om vrije giften te geven (richtbedrag: 5 euro) ter bestrijding van de kosten, om uw waardering te tonen.
 

Woensdag 14 juli, 20.00 u Concert door Vrouwenkoor Musica o.l.v. Elske te Lindert

Het Vrouwenkoor zingt geestelijke en wereldlijke muziek uit verschillende eeuwen, daarnaast bespeelt Elske het orgel.

Donderdag 15 juli, 20.00 u - Lezing Koen Bruning “Samen Rijk”

Koen spreekt over zijn eerste boek dat al veel belangstelling krijgt. Een zoektocht naar de betekenis van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor de gezondheid van onze samenleving en instituties, de gezondheid van mensen.

Vrijdag 16 juli 20.00 u postdoc dr. MA Juri Czabanowski, bureau UrchiTecton 

"De theoretische (NMP's, MER, Omgevingswet) en praktische geschiedenis en ontwikkeling van het integrale duurzame (steden)bouwen: opeenvolgende stappen a.d.v. duurzame woonwerk-wijken op humaan-ecologische basis in Nederland" 

Woensdag 21 juli, 20.00 u “De Vloek Van Zee en Maan”

een vervolg op “The Moon is Back” Jan Willem Boehmer en Piet van Noort
Maak kennis met een logicaprobleem, wat leren we uit gevalstudies? Spoorwegramp Hooghalen en Weesp resp.6 doden in 1913, 41 doden in 1918
1984 Streefkerk, dijk 1,3 m gezakt precies bij 61 parallax Zeedijken wijken ver voor de hoogste waterstand en bij doodtij, op het land 2,5 dagen eerder.  Patroon van de maan is doorslaggevend klimaatadaptatie met ruimte voor de rivier zijn onzin hogere dijken helpen niet tegen zeespiegelstijging, Muziek Simon Visscher

Donderdag 22 juli,14.00 u Themamiddag over Energie

Hoe kunnen we toegroeien naar een voetafdruk van 1 aarde? Kan het creëren van energieschaarste daartoe bijdragen? "Wat doen we nu en dan zelf en wat zou het bestuurlijk beleid moeten zijn?" Met Tonny Stoltenborg, Leo van der Stelt, 

Vrijdag 23 juli, 14.00 u Voedselbos / Agroforestry

De betekenis van meer bomen met meervoudige functie voor ons samen leven in een beter klimaat. Kan een burgerinitiatief uitkomst bieden? Tonny Stoltenborg en Merlijn de Jonghe 
Merlijn presenteert Wonen in het bos Francine Thielen, Kwartet “Moeder Aarde” Voor ieder die met kinderen werkt, maar ook voor volwassenen

Woensdag 28 juli 20.00 u Orgelbespeling door Jo Louppen

Organist in Maastricht

Donderdag 29 juli, 20.00 u De nieuwe inburgeringswet: Wat gebeurt er in Oude IJsselstreek, in Etten?

Met Freddy Karekezi, Cursus voor statushouders met anderen in Etten die initiatieven ontplooien

Vrijdag 30 juli, 20.00  u Wat heeft het jubileum van Leven met de Aarde opgeleverd?

Hoe gaan we verder? Muziek Simon  Visscher

Zaterdag 31 juli, 09:30-12.00 u

Inloopochtend open podium “Levende Gemeenschap” “Wat is geluk?” Wie wil een idee lanceren of delen zodat samenwerking ontstaat? Aanmelden bij levenmetdeaarde@live.nl