VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Platform WOW-webinar: Weersextremen

vrijdag 12 november 2021

 
Vervolgdata
vrijdag 10 december 2021
Tijd
09:00 tot 10:00 uur
Locatie
Online
 

Weersextremen en de watersector

Tussen 21 mei en 10 december 2021 organiseert Platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen.

Klimaatextremen

Klimaatverandering, het is bijna dagelijks in het nieuws. Om de effecten en consequenties van klimaatverandering te zien hoeven we helemaal niet meer ver buiten onze landsgrenzen te kijken. In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen eeuw ongeveer 1,5 graden Celsius gestegen en steeds vaker hebben we te maken met weersextremen. Toenemende neerslag in de winter en langere periodes van warmte en droogte in de zomer. En als het dan regent, is dit steeds vaker in piekbuien. Dit heeft gevolgen voor de watersector. Het watersysteem moet zo ingericht worden dat we onder steeds extremere omstandigheden kunnen voldoen aan de verwachtingen vanuit landbouw, natuur en industrie. En niet te vergeten bewoners van stad, platteland, aan de kust of juist op de hoger gelegen zandgronden.

7 webinars

In een serie van 7 webinars gaan we samen op reis: van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw. Hierin komen zaken als belangenafweging en hoe je als waterbeheerder nu keuzes maakt aan bod.

 

Aanmelden via het registratieformulier

 

Greenfield: slimme nieuwbouw

12 november 2021 | 09:00-10:00 uur | online

Info & aanmelden: platformwow.nl

 

Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?

10 december 2021 | 09:00-10:00 uur | online

Info & aanmelden: platformwow.nl

Geweest:

Weer- en klimaatscenario's

21 mei 2021 | 09:00-10:00 uur | online | 

Op 21 mei vond het webinar Weer- en klimaatscenario's plaats als introductie van de reeks Weersextremen en de watersector. Peter Kuipers Munneke en Karin van de Wiel (KNMI) gaven een snel en laagdrempelig overzicht van klimaatverandering, hoe we deze kunnen beïnvloeden en de mogelijke toekomstige klimaatscenario's.

Terugkijken via platformwow.nl

Klimaatadaptatie in stad en dorp

11 juni 2021 | 09:00-10:00 uur | online 

Hans van Ammers van de gemeente Arnhem nam ons mee in de manier waarop de gemeente Arnhem al langere tijd bezig is met klimaatadaptatie. Hij vertelde over de maatregelen die nu al in de gemeente worden genomen, over de strategie om klimaatadaptatie verder te versnellen en hoe we hier als bedrijven, overheden, kennisinstituten en bewoners samen mee aan de slag kunnen. Hugo Gastkemper van Stichting RIONED (de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) behandelde het landelijke beleid, stresstesten, verschillende maatregeltypen en de effectiviteit daarvan.

Terugkijken via platformwow.nl

Droogte en verdroging: herkomst, gevolgen en mogelijke aanpak voor de hoge zandgronden

9 juli 2021 | 09:00-10:00 uur | online

Bas Worm van Waterschap Vechtstromen en Michelle Talsma van STOWA behandelen de verschillende aspecten van de problematiek rondom droogte, de ervaringen met het aanpakken hiervan en de onderzoeken die er naar het fenomeen lopen.

Terugkijken via platformwow.nl

Verzilting: effecten en adaptatie - kust en riviermonden

10 september 2021 | 09:00-10:00 uur | online

In het vierde webinar in de reeks 'Weersextremen en de watersector' op vrijdag 10 september gaan we in op het onderwerp verzilting: effecten en adaptatie. 
Gualbert Oude Essink, als senior hydrogeolist verbonden aan Deltares en de Universiteit van Utrecht trapt de sessie af. Hij introduceert de problematiek rond en de effecten van verzilting en staat hierbij stil bij verschillende sectoren. Tevens bespreekt hij mogelijke adaptatie en mitigatie strategieën.
Willemijn Bouland-Oosterwijk, manager strategie bij drinkwaterbedrijf Dunea, neemt ons mee in de verziltingsuitdagingen waar Dunea mee wordt geconfronteerd en de wijze waarop de mogelijke adaptatie en mitigatie strategieën in de praktijk worden ingevuld.

Info & aanmelden: platformwow.nl

Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers

15 oktober 2021 | 09:00-10:00 uur | online

Op jaarbasis beschikken we in Nederland over voldoende water, maar regionaal en seizoensafhankelijk kunnen er watertekorten ontstaan. Hoe gaan we daar als beheerders mee om? Wat zijn alternatieve bronnen en wat levert dit op? In dit vijfde webinar uit de reeks Weersextremen en de watersector gaan we hierop in.
Info & aanmelden: platformwow.nl